2015-10-17 06:00

2015-10-17 06:00

Svartbygge anmält till åklagare

KARLSKOGA: Byggde gäststuga vid sjön utan beslut om strandskyddsdispens

Fastighetsägaren byggde gäststugan innan strandskyddsdispensen var klar. Nu har kommunen lämnat in en anmälan till åklagare om brott enligt miljöbalken. Något bygglov i efterhand lär inte heller bli aktuellt.

Fastighetsägaren har byggt om ett fritidshus till åretruntboende. Huset finns nära en mindre sjö i ett naturområde utanför Karlskoga. Fastighetsägaren hävdar i ansökan om strandskyddsdispens att han fått positivt förhandsbesked om både avstyckning av en del av tomten och dispens för ett mindre Atterfallshus.

När kommunens inspektör var på platsen för att bilda sig en uppfattning om läget upptäcktes att huset som ansökan gällde redan var byggt och att det på en plats utanför den befintliga tomten som varit tillgänglig enligt allemansrätten.

Utanför hemfridszon

Nu har myndighetsnämnden beslutat att avslå ansökan om strandskyddsdispensen eftersom gäststugan ligger utanför den befintliga byggnadens hemfridszon och skulle utgöra ett hinder för allmänhetens tillträde till sjön.

– Hade vi som nämnd fattat ett annat beslut hade länsstyrelsen med all säkerhet annullerat det. Länsstyrelsen granskar alla strandskyddsärenden, säger myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S).

Eftersom huset byggts utan dispens har kommunen anmält fastighetsägaren för brott enligt miljöbalken som strandskyddet lyder under. Dessutom kan det bli efterräkningar för svartbygge men där har inte kommunen agerat ännu.

Fastighetsägaren har byggt om ett fritidshus till åretruntboende. Huset finns nära en mindre sjö i ett naturområde utanför Karlskoga. Fastighetsägaren hävdar i ansökan om strandskyddsdispens att han fått positivt förhandsbesked om både avstyckning av en del av tomten och dispens för ett mindre Atterfallshus.

När kommunens inspektör var på platsen för att bilda sig en uppfattning om läget upptäcktes att huset som ansökan gällde redan var byggt och att det på en plats utanför den befintliga tomten som varit tillgänglig enligt allemansrätten.

Utanför hemfridszon

Nu har myndighetsnämnden beslutat att avslå ansökan om strandskyddsdispensen eftersom gäststugan ligger utanför den befintliga byggnadens hemfridszon och skulle utgöra ett hinder för allmänhetens tillträde till sjön.

– Hade vi som nämnd fattat ett annat beslut hade länsstyrelsen med all säkerhet annullerat det. Länsstyrelsen granskar alla strandskyddsärenden, säger myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S).

Eftersom huset byggts utan dispens har kommunen anmält fastighetsägaren för brott enligt miljöbalken som strandskyddet lyder under. Dessutom kan det bli efterräkningar för svartbygge men där har inte kommunen agerat ännu.