2015-10-17 06:00

2015-10-17 06:00

Långdragen tvist om Möckelngymnasiet

KARLSKOGA: Efter mer än två år är kommunen och Peab fortfarande inte överens om betalningen

Tvist. Nya Möckelngymnasiet i Karlskoga stod klart för två år sedan. Däremot är frågan om betalningen till entreprenören Peab inte klar. Parterna tvistar fortfarande om 30 miljoner kronor som byggbolaget vill ha för tilläggsarbeten och ändringar.

Oenigheten mellan Karlskoga kommun och Peab, som var entreprenör i den andra etappen när Möckelngymnasiet byggdes, uppstod redan i februari 2013.

Tvisten handlar om ändringar och tilläggsarbeten som Peab genomförde efter granskningar under pågående byggnadsarbete.

Bygget av Möckelngymnasiet påbörjades 2010 och kostade totalt 350 miljoner kronor, en summa som kan öka med 30 miljoner kronor om Peab är den part som får rätt i tvisten.

Samhällsbyggnadens nuvarande chef Stig Rengman berättar att båda parter har hjälp av juridiska ombud men att det egentligen inte pågår några regelrätta förhandlingar mellan parterna.

30 miljoner

Den kommunikation som finns mellan parterna handlar enligt Rengman mer om att få till möten än några regelrätta förhandlingar.

– Antingen slutar det med förlikning eller så får det avgöras i tingsrätten, säger Rengman som ärvt tvisten från sin företrädare som förvaltningschef.

Rengman menar att det är mycket ovanligt att tvister om betalningen blir så här långdragna och att kommunen vill få ett avslut. Avräkningen med NCC som stod för den första etappen av Möckelngymnasiet är klar och det senaste kommunala byggprojektet Gästis tog bara en vecka att avsluta ekonomiskt.

Blir resultatet att kommunen måste betala de 30 miljonerna ska i alla fall delar av pengarna redan finnas avsatta.

– En del av de här pengarna har Peab säkert rätt till. Vi har hållit inne delar av betalning som ett led i förhandlingen, säger Rengman.

Om tvisten till slut avgörs i rättssalen och Peab får rätt kan kommunen också behöva betala ränta för de belopp som hållits inne i drygt två år.

Tidningen har gett Peab möjlighet att ge företagets syn på tvisten med Karlskoga kommun men inte fått något svar.

Oenigheten mellan Karlskoga kommun och Peab, som var entreprenör i den andra etappen när Möckelngymnasiet byggdes, uppstod redan i februari 2013.

Tvisten handlar om ändringar och tilläggsarbeten som Peab genomförde efter granskningar under pågående byggnadsarbete.

Bygget av Möckelngymnasiet påbörjades 2010 och kostade totalt 350 miljoner kronor, en summa som kan öka med 30 miljoner kronor om Peab är den part som får rätt i tvisten.

Samhällsbyggnadens nuvarande chef Stig Rengman berättar att båda parter har hjälp av juridiska ombud men att det egentligen inte pågår några regelrätta förhandlingar mellan parterna.

30 miljoner

Den kommunikation som finns mellan parterna handlar enligt Rengman mer om att få till möten än några regelrätta förhandlingar.

– Antingen slutar det med förlikning eller så får det avgöras i tingsrätten, säger Rengman som ärvt tvisten från sin företrädare som förvaltningschef.

Rengman menar att det är mycket ovanligt att tvister om betalningen blir så här långdragna och att kommunen vill få ett avslut. Avräkningen med NCC som stod för den första etappen av Möckelngymnasiet är klar och det senaste kommunala byggprojektet Gästis tog bara en vecka att avsluta ekonomiskt.

Blir resultatet att kommunen måste betala de 30 miljonerna ska i alla fall delar av pengarna redan finnas avsatta.

– En del av de här pengarna har Peab säkert rätt till. Vi har hållit inne delar av betalning som ett led i förhandlingen, säger Rengman.

Om tvisten till slut avgörs i rättssalen och Peab får rätt kan kommunen också behöva betala ränta för de belopp som hållits inne i drygt två år.

Tidningen har gett Peab möjlighet att ge företagets syn på tvisten med Karlskoga kommun men inte fått något svar.