2015-10-17 15:02

2015-10-17 15:02

Frihet och demokrati – en gång till

LÖRDAGSTANKAR: Catarina Forsberg

För er som läser mig ofta eller har gott minne blir detta kanske lite tjatigt.

Men när det skriks att „demokratin är hotad för att sverigedemokraterna inte får sitta med i överläggningar om flyktingmottagning eller inte får vara med i fackföreningar. När man tycker att „tryckfriheten är hotad för att någon inte fått något publicerat så känner jag mig tvingad att göra ett nytt försök att förklara.

Först har vi yttrandefriheten.

På Riksdagens hemsida står det: ” I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person.”

Den innebär att du kan sitta hemma i soffan och tycka vad du vill. Folk kanske blir upprörda och uttrycker en avvikande åsikt, men du får säga det. Du får framföra dina åsikter på jobbet utan att riskera repressalier.

Du kan också skriva vad du vill på din dator eller måla vad du vill på ett papper.

Om du får tillstånd kan du också uttrycka dina åsikter på ett torgmöte eller klistra upp affischer.

Du får alltså yttra vad du vill = yttrandefrihet.

Sedan kommer tryckfriheten.

I tryckfrihetsförordningens första kapitel första paragrafen står det: ”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ iförväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll...”

Du kan alltså skriva vad du vill utan att någon har rätt att granska i förväg och stoppa dig. Naturligtvis finns det förbehåll: det måste vara sant, det får inte kränka någon och det får inte vara riktat mot ras, kön, sexuell läggning eller mot någon religion.

Men detta är alltså en frihet – inte en skyldighet.

Alltså får exempelvis Lars Vilks måla hur många rondellhundar han vill. Får han en gallerist att ställa ut dem är det också helt OK. Men om jag som ansvarig utgivare anser att detta är att kränkande för alla muslimer – eller helt enkelt tycker att jag har viktigare saker som måste få plats - och låter bli att publicera teckningarna så är VARKEN yttrandefriheten eller tryckfriheten hotad.

På nyhetsredaktioner och debattredaktioner görs varje dag val om vad som ska publiceras och vad som inte kommer med. För att det anses ointressant, uttjatat, kränkande – eller för att vi helt enkelt inte hinner med eller har plats.. Det är inget hot mot yttrandefriheten.

Tryckfrihet = rätten att publicera efter eget huvud och utan någon form av örhandsgranskning.

Och så kommer vi till demokratin.

Alla som är röstberättigade får i fria och hemliga val rösta på vilket parti de vill. Utifrån detta formerar sig partierna och försöker enas om ett sätt att styra kommunen/landstinget/riksdagen.

När det finns ett valresultat är det upp till det det parti som får frågan av talmannen att efter bästa förmåga bilda en regering. Denna regering kan sedan välja att i olika frågor samarbeta med vilka andra partier de anser vettigt för att försöka uppnå sina mål.

Alltså är det inte odemokratiskt att Sverigedemokraterna inte får vara med i överläggningar om flyktingmottagningen. Deras ståndpunkt skulle inte underlätta ett dugg för den sittande regeringen (eller en alliansregering för den delen) att uppnå sina mål. Och varför skulle man vilja ha med någon som bara gör det svårare att nå reultat? Som inte är ense med de grundvärderingar som diskussionen ska utgå ifrån?

Varför skulle ett fackförbund som i stadgarna har alla människors lika värde inskrivna vilja ha en medlem som sorterar människor efter var man är född?

Varför skulle en alliansregering inbjuda vänsterpartiet till överläggningar om privata alternativ i vård och omsorg.

Demokrati = de valda partiernas möjlighet att samarbeta som de vill för att uppmå önskat resultat.

Så nej.

Vi lever foratfarande i ett demokratiskt land med både yttrandefrihet och tryckfrihet.

Sedan finns det hot mot detta – men det får bli en annan gång.

Men när det skriks att „demokratin är hotad för att sverigedemokraterna inte får sitta med i överläggningar om flyktingmottagning eller inte får vara med i fackföreningar. När man tycker att „tryckfriheten är hotad för att någon inte fått något publicerat så känner jag mig tvingad att göra ett nytt försök att förklara.

Först har vi yttrandefriheten.

På Riksdagens hemsida står det: ” I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person.”

Den innebär att du kan sitta hemma i soffan och tycka vad du vill. Folk kanske blir upprörda och uttrycker en avvikande åsikt, men du får säga det. Du får framföra dina åsikter på jobbet utan att riskera repressalier.

Du kan också skriva vad du vill på din dator eller måla vad du vill på ett papper.

Om du får tillstånd kan du också uttrycka dina åsikter på ett torgmöte eller klistra upp affischer.

Du får alltså yttra vad du vill = yttrandefrihet.

Sedan kommer tryckfriheten.

I tryckfrihetsförordningens första kapitel första paragrafen står det: ”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ iförväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll...”

Du kan alltså skriva vad du vill utan att någon har rätt att granska i förväg och stoppa dig. Naturligtvis finns det förbehåll: det måste vara sant, det får inte kränka någon och det får inte vara riktat mot ras, kön, sexuell läggning eller mot någon religion.

Men detta är alltså en frihet – inte en skyldighet.

Alltså får exempelvis Lars Vilks måla hur många rondellhundar han vill. Får han en gallerist att ställa ut dem är det också helt OK. Men om jag som ansvarig utgivare anser att detta är att kränkande för alla muslimer – eller helt enkelt tycker att jag har viktigare saker som måste få plats - och låter bli att publicera teckningarna så är VARKEN yttrandefriheten eller tryckfriheten hotad.

På nyhetsredaktioner och debattredaktioner görs varje dag val om vad som ska publiceras och vad som inte kommer med. För att det anses ointressant, uttjatat, kränkande – eller för att vi helt enkelt inte hinner med eller har plats.. Det är inget hot mot yttrandefriheten.

Tryckfrihet = rätten att publicera efter eget huvud och utan någon form av örhandsgranskning.

Och så kommer vi till demokratin.

Alla som är röstberättigade får i fria och hemliga val rösta på vilket parti de vill. Utifrån detta formerar sig partierna och försöker enas om ett sätt att styra kommunen/landstinget/riksdagen.

När det finns ett valresultat är det upp till det det parti som får frågan av talmannen att efter bästa förmåga bilda en regering. Denna regering kan sedan välja att i olika frågor samarbeta med vilka andra partier de anser vettigt för att försöka uppnå sina mål.

Alltså är det inte odemokratiskt att Sverigedemokraterna inte får vara med i överläggningar om flyktingmottagningen. Deras ståndpunkt skulle inte underlätta ett dugg för den sittande regeringen (eller en alliansregering för den delen) att uppnå sina mål. Och varför skulle man vilja ha med någon som bara gör det svårare att nå reultat? Som inte är ense med de grundvärderingar som diskussionen ska utgå ifrån?

Varför skulle ett fackförbund som i stadgarna har alla människors lika värde inskrivna vilja ha en medlem som sorterar människor efter var man är född?

Varför skulle en alliansregering inbjuda vänsterpartiet till överläggningar om privata alternativ i vård och omsorg.

Demokrati = de valda partiernas möjlighet att samarbeta som de vill för att uppmå önskat resultat.

Så nej.

Vi lever foratfarande i ett demokratiskt land med både yttrandefrihet och tryckfrihet.

Sedan finns det hot mot detta – men det får bli en annan gång.