2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Utbildning och näringsliv

KARLSKOGA: Ja till samarbete - nej till koordinator

Finns det redan ett gott samarbete mellan skola och näringsliv eller ska detta utredas och stärkas ytterligare? Barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden tycker olika på den punkten.

I en motion har Anna Danielsson (M) föreslagit att samarbetet mellan skola och näringsliv ska förstärkas. Dels ska samordningsbehovet utredas och en lösning tas fram, dels ska en koordinator tillsättas för att leda samarbetet.

Barn- och utbildningsnämnden anser att det inom grundskolan redan finns ett gott samarbete mellan skola och näringsliv och att uppdraget är en tydlig del i verksamheten. Bland annat nämns studiebesök, kontakter med Möckelnföretagen och Nyföretagarcentrum, projektet Arbetsmarknadskunskap samt prao.

”Åt båda håll”

Därför föreslår nämnden till kommunfullmäktige att den delen i motionen inte ska föranleda några ytterligare åtgärder. När det gäller koordinatorsfunktionen säger nämnden nej, dels ur ekonomisk synpunkt, dels för att inte arbetet ska knytas till en person utan i stället ska genomsyra hela organisationen.

– Men självklart tycker vi att näringsliv och skola ska titta på varandras verksamheter och hitta nya vägar för samarbete. Det går ju åt båda håll så här kan näringslivet visa större intresse och delaktighet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Gymnasienämnden tycker däremot att en utredning bör göras, för att se över samordningsbehovet mellan skola och näringsliv, och föreslår ett bifall på den punkten.

Precis som hos barn- och utbildningsnämnden så föreslås ett avslag på punkten som avser inrättandet av en koordinator. Gymnasienämnden är dock inte helt emot själva funktionen utan anser att en utredning behöver finnas som underlag inför ett sådant beslut.

– Samarbetet med näringslivet kan alltid bli bättre, det gäller både gymnasiet och vuxenutbildningen, och vi vill hitta nya vägar för hur vi kan samverka på ett bra sätt, säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson (S).

I en motion har Anna Danielsson (M) föreslagit att samarbetet mellan skola och näringsliv ska förstärkas. Dels ska samordningsbehovet utredas och en lösning tas fram, dels ska en koordinator tillsättas för att leda samarbetet.

Barn- och utbildningsnämnden anser att det inom grundskolan redan finns ett gott samarbete mellan skola och näringsliv och att uppdraget är en tydlig del i verksamheten. Bland annat nämns studiebesök, kontakter med Möckelnföretagen och Nyföretagarcentrum, projektet Arbetsmarknadskunskap samt prao.

”Åt båda håll”

Därför föreslår nämnden till kommunfullmäktige att den delen i motionen inte ska föranleda några ytterligare åtgärder. När det gäller koordinatorsfunktionen säger nämnden nej, dels ur ekonomisk synpunkt, dels för att inte arbetet ska knytas till en person utan i stället ska genomsyra hela organisationen.

– Men självklart tycker vi att näringsliv och skola ska titta på varandras verksamheter och hitta nya vägar för samarbete. Det går ju åt båda håll så här kan näringslivet visa större intresse och delaktighet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Gymnasienämnden tycker däremot att en utredning bör göras, för att se över samordningsbehovet mellan skola och näringsliv, och föreslår ett bifall på den punkten.

Precis som hos barn- och utbildningsnämnden så föreslås ett avslag på punkten som avser inrättandet av en koordinator. Gymnasienämnden är dock inte helt emot själva funktionen utan anser att en utredning behöver finnas som underlag inför ett sådant beslut.

– Samarbetet med näringslivet kan alltid bli bättre, det gäller både gymnasiet och vuxenutbildningen, och vi vill hitta nya vägar för hur vi kan samverka på ett bra sätt, säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson (S).