2015-10-16 14:59

2015-10-16 14:59

Störs av granne

DEGERFORS

Några personer i ett område gick i somras ihop i gemensamt brev till en granne som de upplevde störande med diverse oljud och verksamhet som de uppfattar som miljöförstörande.

I brevet berättade de att om inte det de klagade på skulle upphöra så skulle de vända sig till Degerfors kommun eller polisen.

Nu har en skrivelse skickats till Degerfors kommun, riktad till miljö- och hälsa, där en av de boende i området redogör för händelserna. Skrivelsen är rubricerad som anmälan om störningar och eventuellt miljöbrott.

I brevet berättade de att om inte det de klagade på skulle upphöra så skulle de vända sig till Degerfors kommun eller polisen.

Nu har en skrivelse skickats till Degerfors kommun, riktad till miljö- och hälsa, där en av de boende i området redogör för händelserna. Skrivelsen är rubricerad som anmälan om störningar och eventuellt miljöbrott.