2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Minus för nästa år

KARLSKOGA/DEGERFORS: Budget för Bergslagens räddningstjänst

Höjda hyror ställer till det för räddningstjänsten och direktionen vill skjuta upp den nya handlingsplanen ett år för att komma till rätta med ekonomin.

Nu finns ett förslag för nästa års budget för Bergslagens räddningstjänst, BRT. Där föreslås ett medlemsbidrag på 83,5 miljoner kronor för 2016, varav 71,3 miljoner ska gå till drift och 12,2 miljoner till pensionsbidrag. Av det totala medlemsbidraget står Karlskoga för 29,4 miljoner kronor och Degerfors för 9,3 miljoner kronor. Trots att medlemsbidraget har uppräknats så kommer det under nästa år att finnas 300 000 kronor mindre att bedriva verksamheten för, jämfört med i år.

– Vi har haft diskussioner med de andra medlemskommunerna och i och med att det har byggts två nya brandstationer så har vi också fått ökade hyreskostnader. Det ställer ju naturligtvis till problem, säger Göran Ståhlberg (S), ordförande i BRT:s direktion.

Som en följd av detta föreslås att det rådande handlingsprogrammet, utifrån vilken driftsbudgeten upprättas, förlängs ytterligare ett år i stället för att formulera ett nytt.

– Vi arbetar fram ett nytt program under 2016 i stället. Ekonomiskt så klarar vi oss under nästa år men vi har ju även fått ökade kostnader för personal och fordon, säger Ståhlberg.

I budgetförlaget konstateras att utryckningsstyrkorna i grunden är dimensionerade för att klara de vanligast förekommande situationerna, så som trafikolyckor, villa- eller lägenhetsbränder.

Rekryteringsproblem

Ett problem är dock rekryteringen av deltidsanställda brandmän, då det är svårt att hitta nya brandmän som inom fem minuter kan inställa sig på stationen.

Det saknas också finansiell täckning för en halv insatsledartjänst och det, tillsammans med att brandmannapoolen sedan tidigare är minskad med en halv tjänst, gör att personalsituationen är sårbar. Fler brandmän väljer också att ta ut föräldraledighet, vilket ses som positivt, men vilket också påfrestar bemanningen. Det är svårt att hitta vikarierande brandmän och övertidskostnaderna ökar.

Ett annat problem är att räddningstjänstens fordon är gamla och stora reparationsbehov uppstår allt eftersom fordonen åldras. Enligt fordonsplanen behöver ett tungt utryckningsfordon samt två små fordon bytas ut varje år.

Ökade krav

I omvärlds- och framtidsanalysen framhålls att extraordinära händelser har ökat, vilket medför att räddningstjänstens erfarenheter beaktas i större omfattning än tidigare. Det lyfts också fram att samhället i dag ställer högre krav på samverkan mellan polis, socialtjänst och räddningstjänst. Vidare anförs att BRT bör följa storstädernas metoder för att möta olika hotbilder då dessa väntas sprida sig till mindre orter på sikt.

Hur de förebyggande insatserna, så som inspektioner och utbildningar, kommer att påverkas i framtiden vill Göran Ståhlberg inte sia om.

– Vi ska jobba fram en ny handlingsplan under nästa år så hur det blir för 2017 och 2018 kan jag inte säga än.

Nu finns ett förslag för nästa års budget för Bergslagens räddningstjänst, BRT. Där föreslås ett medlemsbidrag på 83,5 miljoner kronor för 2016, varav 71,3 miljoner ska gå till drift och 12,2 miljoner till pensionsbidrag. Av det totala medlemsbidraget står Karlskoga för 29,4 miljoner kronor och Degerfors för 9,3 miljoner kronor. Trots att medlemsbidraget har uppräknats så kommer det under nästa år att finnas 300 000 kronor mindre att bedriva verksamheten för, jämfört med i år.

– Vi har haft diskussioner med de andra medlemskommunerna och i och med att det har byggts två nya brandstationer så har vi också fått ökade hyreskostnader. Det ställer ju naturligtvis till problem, säger Göran Ståhlberg (S), ordförande i BRT:s direktion.

Som en följd av detta föreslås att det rådande handlingsprogrammet, utifrån vilken driftsbudgeten upprättas, förlängs ytterligare ett år i stället för att formulera ett nytt.

– Vi arbetar fram ett nytt program under 2016 i stället. Ekonomiskt så klarar vi oss under nästa år men vi har ju även fått ökade kostnader för personal och fordon, säger Ståhlberg.

I budgetförlaget konstateras att utryckningsstyrkorna i grunden är dimensionerade för att klara de vanligast förekommande situationerna, så som trafikolyckor, villa- eller lägenhetsbränder.

Rekryteringsproblem

Ett problem är dock rekryteringen av deltidsanställda brandmän, då det är svårt att hitta nya brandmän som inom fem minuter kan inställa sig på stationen.

Det saknas också finansiell täckning för en halv insatsledartjänst och det, tillsammans med att brandmannapoolen sedan tidigare är minskad med en halv tjänst, gör att personalsituationen är sårbar. Fler brandmän väljer också att ta ut föräldraledighet, vilket ses som positivt, men vilket också påfrestar bemanningen. Det är svårt att hitta vikarierande brandmän och övertidskostnaderna ökar.

Ett annat problem är att räddningstjänstens fordon är gamla och stora reparationsbehov uppstår allt eftersom fordonen åldras. Enligt fordonsplanen behöver ett tungt utryckningsfordon samt två små fordon bytas ut varje år.

Ökade krav

I omvärlds- och framtidsanalysen framhålls att extraordinära händelser har ökat, vilket medför att räddningstjänstens erfarenheter beaktas i större omfattning än tidigare. Det lyfts också fram att samhället i dag ställer högre krav på samverkan mellan polis, socialtjänst och räddningstjänst. Vidare anförs att BRT bör följa storstädernas metoder för att möta olika hotbilder då dessa väntas sprida sig till mindre orter på sikt.

Hur de förebyggande insatserna, så som inspektioner och utbildningar, kommer att påverkas i framtiden vill Göran Ståhlberg inte sia om.

– Vi ska jobba fram en ny handlingsplan under nästa år så hur det blir för 2017 och 2018 kan jag inte säga än.