2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

"Har inte tagit ställning"

SVARTÅ

I torsdagens tidning kunde man läsa om fastighetsbolaget EHCC:s syn på sin tvist med Degerfors kommun. Tvisten handlar om ett bostadshus som EHCC numera äger. När fastigheten var i kommunens ägo fick kommunen statsbidrag för att omvandla den till något annat än bostäder. Enligt fastighetsbolaget skedde den omvandlingen aldrig.

Det hela aktualiserades av att EHCC på onsdagen lämnade in en begäran om ingripandebesked, där företaget klargör att man tänker använda byggnaden på fastigheten som bostäder. Eftersom kommunen ”i annat sammanhang” klargjort att det inte är tillåtet vill företaget att byggnadsnämnden tar ställning till om det krävs ett ingripande enligt elfte kapitlet i plan- och bygglagen. Vad det innebär är lite oklart.

– Det skulle kunna tolkas som att de vill ha ett förhandsbesked om byggnadsnämnden har något emot att de använder byggnaden som bostad, säger byggnadsinspektör Christer Persson.

Han förklarar att begäran om förhandsbesked ofta sker om man till exempel funderar på att köpa en fastighet och vill veta om det finns svartbyggen eller andra tveksamheter där. Då begär man ett ingripandebesked från byggnadsnämnden, alltså ett besked om det finns något på fastigheten som kan leda till ett ingripande från kommunen.

Det där ”annat sammanhang” som företaget nämner är den juridiska tvist som pågår mellan företaget och kommunen. Christer Persson påpekar att det här ärendet inte ingår i den.

– Vi har fått en fråga och den ska vi ta ställning till. Nämnden har inte tagit ställning i det här tidigare, eftersom frågan inte har varit uppe i nämnden.

Begäran som kom in till byggnadsnämnden ska behandlas vid nämndens nästa möte som är den 3 november.

Tvisten som ligger bakom det hela är inte avslutad än

– Det är en juridisk tvist som pågår. Ärendet är överklagat flera gånger, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson

Roland Halvarsson konstaterar att det har varit ganska många ägare sedan kommunen sålde huset och tycker att det är märkligt att EHCC ger sig på kommunen och inte den senaste ägaren.

– Det är alltid köparens skyldighet att ta reda på vilka villkor som gäller, säger han.

En invändning som fastighetsföretaget har är att kommunen inte har ändrat beteckningen på byggnaden, så att den fortfarande är upptagen som bostäder i fastighetsregistret. Men det kanske inte behövdes. Att staten beviljade medel för att ställa om från bostäder till något annat kan ha varit tillräckligt.

– Frågan är om avtalet som kommunen tecknade med staten ändrar vad fastigheten används till, säger Christer Persson och konstaterar att det är något som den juridiska processen får visa.

Det hela aktualiserades av att EHCC på onsdagen lämnade in en begäran om ingripandebesked, där företaget klargör att man tänker använda byggnaden på fastigheten som bostäder. Eftersom kommunen ”i annat sammanhang” klargjort att det inte är tillåtet vill företaget att byggnadsnämnden tar ställning till om det krävs ett ingripande enligt elfte kapitlet i plan- och bygglagen. Vad det innebär är lite oklart.

– Det skulle kunna tolkas som att de vill ha ett förhandsbesked om byggnadsnämnden har något emot att de använder byggnaden som bostad, säger byggnadsinspektör Christer Persson.

Han förklarar att begäran om förhandsbesked ofta sker om man till exempel funderar på att köpa en fastighet och vill veta om det finns svartbyggen eller andra tveksamheter där. Då begär man ett ingripandebesked från byggnadsnämnden, alltså ett besked om det finns något på fastigheten som kan leda till ett ingripande från kommunen.

Det där ”annat sammanhang” som företaget nämner är den juridiska tvist som pågår mellan företaget och kommunen. Christer Persson påpekar att det här ärendet inte ingår i den.

– Vi har fått en fråga och den ska vi ta ställning till. Nämnden har inte tagit ställning i det här tidigare, eftersom frågan inte har varit uppe i nämnden.

Begäran som kom in till byggnadsnämnden ska behandlas vid nämndens nästa möte som är den 3 november.

Tvisten som ligger bakom det hela är inte avslutad än

– Det är en juridisk tvist som pågår. Ärendet är överklagat flera gånger, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson

Roland Halvarsson konstaterar att det har varit ganska många ägare sedan kommunen sålde huset och tycker att det är märkligt att EHCC ger sig på kommunen och inte den senaste ägaren.

– Det är alltid köparens skyldighet att ta reda på vilka villkor som gäller, säger han.

En invändning som fastighetsföretaget har är att kommunen inte har ändrat beteckningen på byggnaden, så att den fortfarande är upptagen som bostäder i fastighetsregistret. Men det kanske inte behövdes. Att staten beviljade medel för att ställa om från bostäder till något annat kan ha varit tillräckligt.

– Frågan är om avtalet som kommunen tecknade med staten ändrar vad fastigheten används till, säger Christer Persson och konstaterar att det är något som den juridiska processen får visa.