2015-10-16 14:59

2015-10-16 14:59

Avslår klagan om skolskjuts

DEGERFORS

Förvaltningsrätten avslår överklagandet på ett beslut av Degerfors kommun att inte bevilja skolskjuts.

Anledningen är att barnets föräldrar valt en annan skola för barnets skolgång, än den kommunen anvisat. Så länge som det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter strider inte kommunens beslut mot skollagen, enligt förvaltningsrätten.

Anledningen är att barnets föräldrar valt en annan skola för barnets skolgång, än den kommunen anvisat. Så länge som det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter strider inte kommunens beslut mot skollagen, enligt förvaltningsrätten.