2015-10-16 14:51

2015-10-16 14:51

Anmälda för skol-placering

DEGERFORS

Skolinspektionen har fått in en anmälan som rör en elev i Degerfors kommun.

I anmälan uppges bland annat att eleven mottagits på felaktiga grunder, då inte båda vårdnadshavarna samtyckt till vilken skola eleven ska gå på. Nu ombeds Degerfors kommun att yttra sig i ärendet.

I anmälan uppges bland annat att eleven mottagits på felaktiga grunder, då inte båda vårdnadshavarna samtyckt till vilken skola eleven ska gå på. Nu ombeds Degerfors kommun att yttra sig i ärendet.