2015-10-15 14:44

2015-10-15 14:44

USÖ bra men inte på allt

ÖREBRO LÄN

En jämförelse mellan Sveriges sju universitetssjukhus från SKL visar att det relativt unga universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, är bättre än genomsnittet på diabetesvård, kirurgi samt graviditet, förlossning och neonatalvård.

USÖ är däremot sämre än genomsnittet på hälsoinriktad sjukvård. SKL:s undersökning innehåller allt från ekonomi och personal till vårdkvalitet och forskning.

USÖ är däremot sämre än genomsnittet på hälsoinriktad sjukvård. SKL:s undersökning innehåller allt från ekonomi och personal till vårdkvalitet och forskning.