2015-10-15 06:00

2015-10-15 11:01

"Nästa steg är att JO-anmäla kommunen"

SVARTÅ: Fastighetsbolag trappar upp tonen

EHCC Fastigheter har skickat in en skrivelse till byggnadsnämnden i Degerfors. Av den framgår att man tänker hyra ut sju lägenheter i Svartå som bostäder, trots att kommunen sagt att det inte är tillåtet.

– De har gjort bort sig, säger fastighetsbolagets grundare Bengt-Inge Carlsson.

Bakgrunden är det tidigare överskottet av lägenheter i kommunen. Kommunen fick statsbidrag för att avveckla sju bostadslägenheter på en fastighet i Svartå. Senare såldes fastigheten till ett privat bolag. I kontraktet framgick att byggnaden inte fick göras om till bostäder.

När EHCC Fastigheter köpte fastigheten år 2013, med avsikt att hyra ut lägenheterna som bostäder, fanns inga sådana uppgifter i kontraktet. Ganska snart gick det upp för företaget att kommunen inte tillät uthyrning av bostäder på fastigheten. Det innebar startskottet på en juridisk process som inte har avslutats ännu. Från företagets sida anser man att kommunen har gjort fel.

– De har påbörjat en process som de inte har slutfört, säger Bengt-Inge Carlsson.

– De har fått betalt för att ändra fastigheten till något annat än bostäder, men det har de inte gjort. De har inte heller ändrat i fastighetsregistret. Tittar man där är fastigheten fortfarande upptagen som bostäder. De har gjort bort sig, säger Bengt-Inge Carlsson.

I skrivelsen som EHCC har skickat till Degerfors kommun konstaterar företaget att en detaljplan inte kan ändras i efterhand för byggnader som byggts enligt en tidigare detaljplan.

Därför anser företaget att byggnadsnämnden nu måste gå emot sig själv och godkänna att fastigheten används till bostäder.

– Gör de inte det blir det en JO-anmälan i nästa steg, slår Bengt-Inge Carlsson fast.

Han anser att det blev fel redan i det första köpekontraktet som upprättades i samband med att kommunen sålde fastigheten.

– Där har de skrivit att fastigheten inte får omvandlas till bostadslägenheter, men det är de ju redan.

Tidningen har sökt ansvariga på Degerfors kommun för en kommentar.

Bakgrunden är det tidigare överskottet av lägenheter i kommunen. Kommunen fick statsbidrag för att avveckla sju bostadslägenheter på en fastighet i Svartå. Senare såldes fastigheten till ett privat bolag. I kontraktet framgick att byggnaden inte fick göras om till bostäder.

När EHCC Fastigheter köpte fastigheten år 2013, med avsikt att hyra ut lägenheterna som bostäder, fanns inga sådana uppgifter i kontraktet. Ganska snart gick det upp för företaget att kommunen inte tillät uthyrning av bostäder på fastigheten. Det innebar startskottet på en juridisk process som inte har avslutats ännu. Från företagets sida anser man att kommunen har gjort fel.

– De har påbörjat en process som de inte har slutfört, säger Bengt-Inge Carlsson.

– De har fått betalt för att ändra fastigheten till något annat än bostäder, men det har de inte gjort. De har inte heller ändrat i fastighetsregistret. Tittar man där är fastigheten fortfarande upptagen som bostäder. De har gjort bort sig, säger Bengt-Inge Carlsson.

I skrivelsen som EHCC har skickat till Degerfors kommun konstaterar företaget att en detaljplan inte kan ändras i efterhand för byggnader som byggts enligt en tidigare detaljplan.

Därför anser företaget att byggnadsnämnden nu måste gå emot sig själv och godkänna att fastigheten används till bostäder.

– Gör de inte det blir det en JO-anmälan i nästa steg, slår Bengt-Inge Carlsson fast.

Han anser att det blev fel redan i det första köpekontraktet som upprättades i samband med att kommunen sålde fastigheten.

– Där har de skrivit att fastigheten inte får omvandlas till bostadslägenheter, men det är de ju redan.

Tidningen har sökt ansvariga på Degerfors kommun för en kommentar.