2015-10-15 14:44

2015-10-15 14:44

Inte asfalt för brandstation

KARLSKOGA

Ett medborgarförslag om att använda de 4,8 miljoner kronor som försäljningen av gamla brandstationen inbringade till att asfaltera kommunens vägar fick avslag i kommunfullmäktige med motiveringen att årets resultat för kommunen ser ut att bli sämre än budget och att pengarna behövs för att förbättra resultatet.