2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Fler barn ska få plats

KARLSKOGA: Utökar boendet för ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande barn fortsätter öka och det är även fler flickor som kommer än tidigare. Antalet platser på Poeten ska därför utökas

Poeten, Karlskoga kommuns boende för ensamkommande pojkar mellan 16 och 18 år, har redan utökat antalet platser men de räcker ändå inte till. Socialförvaltningen ville därför utöka antalet med ytterligare 16 platser, samtliga i anslutning till de befintliga lokalerna på Baggängsvägen.

Under måndagens sammanträde beslutade socialnämnden att utökningen ska göras. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att undersöka hur det ökade behovet av platser ska kunna tillgodoses fram över.

– Vi behöver egentligen 30 platser eller mer därtill. Så vi måste se hur vi kan lösa det med lokaler och personal, säger nämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Fler än väntat

Migrationsverkets prognos för 2015 var 6 500 ensamkommande barn. I september hade dock drygt 10 300 barn kommit till landet. Under detta år har även fler flickor kommit jämfört med tidigare.

I Karlskoga finns nu nära 80 ensamkommande barn, fem av dessa är flickor och flera är också yngre än den ålder som boendet är avsett för.

– När vi tittar på hur vi ska lösa situationen så ser vi också över hur vi kan göra ett boende för flickor och för yngre barn, säger socialchefen Patrik Jonsson.

En första utökning om tio platser kan vara klar redan till årsskiftet och de kvarstående sex platserna beräknas vara klara i augusti nästa år. Att de tar längre tid beror på att det för närvarande bedrivs annan verksamhet i lokalerna. Utökningen av platserna belastar inte socialnämndens budget utan finansieras av medel från Migrationsverket.

Dyr lösning

I nuläget är 51 barn inskrivna på Poeten. Det övriga 30-talet barn, inklusive flickorna, är för närvarande placerade hos familjehem eller jourhem. Lösningen anses inte vara optimal, familjerna kan sällan tala barnens språk och finns många gånger långt från Karlskoga, vilket försvårar anknytning och uppföljning. Dessutom är det ont om familjer som kan ta emot barnen.

Poeten, Karlskoga kommuns boende för ensamkommande pojkar mellan 16 och 18 år, har redan utökat antalet platser men de räcker ändå inte till. Socialförvaltningen ville därför utöka antalet med ytterligare 16 platser, samtliga i anslutning till de befintliga lokalerna på Baggängsvägen.

Under måndagens sammanträde beslutade socialnämnden att utökningen ska göras. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att undersöka hur det ökade behovet av platser ska kunna tillgodoses fram över.

– Vi behöver egentligen 30 platser eller mer därtill. Så vi måste se hur vi kan lösa det med lokaler och personal, säger nämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Fler än väntat

Migrationsverkets prognos för 2015 var 6 500 ensamkommande barn. I september hade dock drygt 10 300 barn kommit till landet. Under detta år har även fler flickor kommit jämfört med tidigare.

I Karlskoga finns nu nära 80 ensamkommande barn, fem av dessa är flickor och flera är också yngre än den ålder som boendet är avsett för.

– När vi tittar på hur vi ska lösa situationen så ser vi också över hur vi kan göra ett boende för flickor och för yngre barn, säger socialchefen Patrik Jonsson.

En första utökning om tio platser kan vara klar redan till årsskiftet och de kvarstående sex platserna beräknas vara klara i augusti nästa år. Att de tar längre tid beror på att det för närvarande bedrivs annan verksamhet i lokalerna. Utökningen av platserna belastar inte socialnämndens budget utan finansieras av medel från Migrationsverket.

Dyr lösning

I nuläget är 51 barn inskrivna på Poeten. Det övriga 30-talet barn, inklusive flickorna, är för närvarande placerade hos familjehem eller jourhem. Lösningen anses inte vara optimal, familjerna kan sällan tala barnens språk och finns många gånger långt från Karlskoga, vilket försvårar anknytning och uppföljning. Dessutom är det ont om familjer som kan ta emot barnen.