2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Estetprogrammet räddat

UTBILDNING: Elever på samhällsvetenskapliga och estetiska får läsa ihop

Estetiska programmet har länge haft problem med få sökande. I stället för att lägga ner programmet kommer nu en lösning sär ämnen läses ihop med samhällsvetenskapliga programmet.

Allt sedan det estetiska programmet med inriktning estetik och media startade på Möckelngymnasiet i Karlskoga har antalet sökande varit lågt. Eftersom detta medfört stora kostnader per elev har det förts diskussioner om att lägga ner programmet.

Hittade lösning

Rektor och personal fick i uppdrag att se över programmet och ta fram en långsiktig lösning, vilket de nu har gjort. Då både samhällsvetenskapliga programmet och estetiska programmet är högskoleförberedande finns det flera ämnen som eleverna skulle kunna läsa ihop. Genom att även skapa inriktningen medier, information och kommunikation på det samhällsvetenskapliga programmet underlättas denna samverkan.

Nästa höst

I går beslutade gymnasienämnden om att den nya inriktningen ska inrättas från och med hösten 2016. Det innebär att Möckelngymnasiet i Karlskoga kan erbjuda dels samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning, med 32 platser, och med inriktning medier, information och kommunikation med 16 platser samt estetiska programmet med inriktning estetik och media med 16 platser.

Inrättandet av den nya inriktningen kan dessutom ordnas inom den befintliga budgeten.

– Det är ett klockrent förslag, där man har hittat ett sätt att samverka på, som kommer direkt från verksamheten, säger nämndens ordförande Matz Ericson (S).

Likande samverkansformer finns redan, till exempel mellan fordonsprogrammet och vvs-programmet.

– Men vi välkomnar alltid fler förslag naturligtvis, säger Ericson.

Allt sedan det estetiska programmet med inriktning estetik och media startade på Möckelngymnasiet i Karlskoga har antalet sökande varit lågt. Eftersom detta medfört stora kostnader per elev har det förts diskussioner om att lägga ner programmet.

Hittade lösning

Rektor och personal fick i uppdrag att se över programmet och ta fram en långsiktig lösning, vilket de nu har gjort. Då både samhällsvetenskapliga programmet och estetiska programmet är högskoleförberedande finns det flera ämnen som eleverna skulle kunna läsa ihop. Genom att även skapa inriktningen medier, information och kommunikation på det samhällsvetenskapliga programmet underlättas denna samverkan.

Nästa höst

I går beslutade gymnasienämnden om att den nya inriktningen ska inrättas från och med hösten 2016. Det innebär att Möckelngymnasiet i Karlskoga kan erbjuda dels samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning, med 32 platser, och med inriktning medier, information och kommunikation med 16 platser samt estetiska programmet med inriktning estetik och media med 16 platser.

Inrättandet av den nya inriktningen kan dessutom ordnas inom den befintliga budgeten.

– Det är ett klockrent förslag, där man har hittat ett sätt att samverka på, som kommer direkt från verksamheten, säger nämndens ordförande Matz Ericson (S).

Likande samverkansformer finns redan, till exempel mellan fordonsprogrammet och vvs-programmet.

– Men vi välkomnar alltid fler förslag naturligtvis, säger Ericson.