2015-10-15 06:00

2015-10-15 11:01

Degerfors ligger bra till med fördelningen

DEGERFORS: Jämställt eller inte i bolagens styrelser

Männen dominerar de kommunala bostadsbolagens styrelser i Örebro län, enligt Hem & Hyra. Men i Degerfors består 43 procent av Degerforsbyggens styrelse av kvinnor, vilket är bättre än Karlskogahem är endast 17 procent, eller en av sex ledamöter, är kvinna.
– Vi införde tidigt varannan damernas, säger Annike Engelbrektsson S, ordinarie ledamot i tre av fyra kommunala bolagsstyrelser.

Tre av sju ledamöter i Degerforsbyggen är kvinnor. Men i en styrelse på sju är det kanske svårt att få det mer jämställt. Enligt Hem & Hyras undersökning har endast två styrelser i länets kommunala bostadsbolag kvinnlig ordförande, Ljusnarsbergs kommun och Öbo.

Om man ser till övriga kommunala styrelser i Degerfors, utöver bostadsstyrelser, så finns inte en enda kvinna bland ordinarie ledamöter i Degerfors energi AB.

Däremot är sammansättningen densamma i Degerfors industrihus AB som i Degerforsbyggen, det vill säga tre kvinnliga ledamöter av totalt sju.

Ett ojämlikt energibolag vägs upp av att det i Degerforsbolagen AB, det vill säga moderbolaget för de kommunala bolagen, är kvinnlig majoritet. Av fem ordinarie ledamöter är tre kvinnor vilket motsvarar 60 procent.

Partierna nominerar

Vi frågar Roland Halvarsson, kommunstyrelsens ordförande V tillika ordförande i Degerforsbolagen och vice ordförande i Degerfors energi AB, om man medvetet tittat på genusperspektivet i styrelsernas sammansättning.

– Nej, partierna nominerar själva så det är svårt för andra partier eller kommunen att gå in och säga att nu ska ni se till att den och den blir vald. Då blir det ju snack, här väljer vi demokratiskt och utser vilka vi själva vill ska vara med i olika styrelsen, säger Halvarsson och fortsätter:

– Däremot skulle kommunen kunna ha ambitionen att alla församlingar ska vara jämställda, men så är det inte.

Det finns inget skrivet i Vänsterpartiets valprogram om det heller.

– Nej det stämmer nog. Men på listorna till kommunfullmäktige, landsting och riksdag har vi så att det ska vara varvat kvinnor och män. Det försöker nog alla, men ibland går inte det heller, då det inte finns nog många att ta till.

– Men till nämnder och bolagsstyrelser finns inga såna direktiv. Det kan vara uteslutande kvinnor, eller män, det beror på vad partierna nominerar. Antalet platser i styrelserna däremot avgörs av valresultatet, säger Halvarsson.

Varannan

Annika Engelbrektsson, ordinarie ledamot i såväl Degerforsbyggen som Degerfors Industrihus och moderbolaget, har suttit med i de kommunala bolagen i 15 års tid. Hon berättar:

– Vi i S har varvad lista, varannan man och kvinna och har med det i våra stadgar. Så för vår del vi tänker på det här. De gånger det inte stämmer hänger på att vi inte får tag i medlemmar som kanske är intresserade eller har möjlighet, men vi strävar efter varannan.

– Men det bygger förstås inte bara på kön utan på kompetens också. Det är inte bara näst sista siffran i personnumret som avgör utan man utgår från vad man vill och kan som person. Vi tänker olika dels som individer dels utifrån kön.

Tre av sju ledamöter i Degerforsbyggen är kvinnor. Men i en styrelse på sju är det kanske svårt att få det mer jämställt. Enligt Hem & Hyras undersökning har endast två styrelser i länets kommunala bostadsbolag kvinnlig ordförande, Ljusnarsbergs kommun och Öbo.

Om man ser till övriga kommunala styrelser i Degerfors, utöver bostadsstyrelser, så finns inte en enda kvinna bland ordinarie ledamöter i Degerfors energi AB.

Däremot är sammansättningen densamma i Degerfors industrihus AB som i Degerforsbyggen, det vill säga tre kvinnliga ledamöter av totalt sju.

Ett ojämlikt energibolag vägs upp av att det i Degerforsbolagen AB, det vill säga moderbolaget för de kommunala bolagen, är kvinnlig majoritet. Av fem ordinarie ledamöter är tre kvinnor vilket motsvarar 60 procent.

Partierna nominerar

Vi frågar Roland Halvarsson, kommunstyrelsens ordförande V tillika ordförande i Degerforsbolagen och vice ordförande i Degerfors energi AB, om man medvetet tittat på genusperspektivet i styrelsernas sammansättning.

– Nej, partierna nominerar själva så det är svårt för andra partier eller kommunen att gå in och säga att nu ska ni se till att den och den blir vald. Då blir det ju snack, här väljer vi demokratiskt och utser vilka vi själva vill ska vara med i olika styrelsen, säger Halvarsson och fortsätter:

– Däremot skulle kommunen kunna ha ambitionen att alla församlingar ska vara jämställda, men så är det inte.

Det finns inget skrivet i Vänsterpartiets valprogram om det heller.

– Nej det stämmer nog. Men på listorna till kommunfullmäktige, landsting och riksdag har vi så att det ska vara varvat kvinnor och män. Det försöker nog alla, men ibland går inte det heller, då det inte finns nog många att ta till.

– Men till nämnder och bolagsstyrelser finns inga såna direktiv. Det kan vara uteslutande kvinnor, eller män, det beror på vad partierna nominerar. Antalet platser i styrelserna däremot avgörs av valresultatet, säger Halvarsson.

Varannan

Annika Engelbrektsson, ordinarie ledamot i såväl Degerforsbyggen som Degerfors Industrihus och moderbolaget, har suttit med i de kommunala bolagen i 15 års tid. Hon berättar:

– Vi i S har varvad lista, varannan man och kvinna och har med det i våra stadgar. Så för vår del vi tänker på det här. De gånger det inte stämmer hänger på att vi inte får tag i medlemmar som kanske är intresserade eller har möjlighet, men vi strävar efter varannan.

– Men det bygger förstås inte bara på kön utan på kompetens också. Det är inte bara näst sista siffran i personnumret som avgör utan man utgår från vad man vill och kan som person. Vi tänker olika dels som individer dels utifrån kön.