2015-10-14 06:00

2015-10-14 07:55

"Päron och äpplen"

KARLSKOGA: Vill inte lägga fokus på skolrankningar

Skolansvariga i Karlskoga lägger inte så stor vikt vid Lärarförbundets rankning. Allt beror på vilka kriterier och bakomliggande faktorer som vägs in, anser de.

I går presenterades Lärarförbundets skolrankning för 2015, Bästa skolkommunen, där Vellinge hamnade på plats nummer ett. Karlskoga kom långt ner på listan, på plats 234 av 290. Placeringen är dessutom en försämring från förra året, då kommunen hamnade på 213:e plats.

Per Blom, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, vill dock inte tolka in för mycket i placeringen.

Han menar att de valda kriterierna visserligen ger de visade resultaten men att sammanställningen inte väger in några bakomliggande faktorer, så som kommunernas samhällsstruktur och inkomst.

– Det är ju en ganska stor aspekt. Det är som att jämföra päron och äpplen.

Blom tar också upp att höga kostnader ger en högre rankning, något som han menar inte är lika med hög kvalitet. Han påpekar också att det finns skillnader i kostnad per elev bland kommunerna.

– I till exempel Kiruna, Pajala och Övertorneå är avstånden till skolorna långa och det medför högre kostnader. Det går inte att jämföra så, det beror helt på vilka förutsättningar som finns i kommunen, så som socioekonomisk bakgrund.

”En av många”

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S) framhäver att fokus här ligger på en likvärdig skola och ett systematiskt kvalitetsarbete.

– Visst skulle man utifrån den här rankningen kunna välja ett område att satsa på under en viss tid, men det är inte så vi vill jobba. Det här är bara en av många rankningar.

Hon drar en parallell till betygssättningen inom skolan och menar att fokus bör ligga på utvecklingen och inte bara resultatet.

– Vi arbetar för att fler barn ska gå ur skolan med betyg i alla ämnen, att de är behöriga till gymnasiet. Vi ska ge dem ett bra underlag för yrkeslivet.

Åtstramning

Båda vill att vikten läggs på att stärka skolorna i regionen. Karlskogas skolor har under flera år kämpat med otillräckliga lokaler, bristande budget och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens.

– Om vi kunde arbeta mer med utveckling av vår verksamhet i stället för lokaler och att få budgeten i balans så kunde vi fokusera mer på att nå måluppfyllelsen, säger Yvonne Nilsson.

För att komma till bukt med underskottet på sex miljoner kronor har all verksamhet stramats år.

– Vi jobbar väldigt återhållsamt. Vi gör det vi ska och ingenting utöver det, säger Nilsson.

Bland de olika kriterierna så hamnar Karlskoga på plats 250 när der gäller resurser och 225 vad gäller andelen elever i årskurs nio med godkänt i alla ämnen.

Inom vissa kriterier har kommunen klättrat uppåt i rankningen, till plats 152 när det gäller lärartäthet och 109 i andelen utbildade lärare.

I går presenterades Lärarförbundets skolrankning för 2015, Bästa skolkommunen, där Vellinge hamnade på plats nummer ett. Karlskoga kom långt ner på listan, på plats 234 av 290. Placeringen är dessutom en försämring från förra året, då kommunen hamnade på 213:e plats.

Per Blom, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, vill dock inte tolka in för mycket i placeringen.

Han menar att de valda kriterierna visserligen ger de visade resultaten men att sammanställningen inte väger in några bakomliggande faktorer, så som kommunernas samhällsstruktur och inkomst.

– Det är ju en ganska stor aspekt. Det är som att jämföra päron och äpplen.

Blom tar också upp att höga kostnader ger en högre rankning, något som han menar inte är lika med hög kvalitet. Han påpekar också att det finns skillnader i kostnad per elev bland kommunerna.

– I till exempel Kiruna, Pajala och Övertorneå är avstånden till skolorna långa och det medför högre kostnader. Det går inte att jämföra så, det beror helt på vilka förutsättningar som finns i kommunen, så som socioekonomisk bakgrund.

”En av många”

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S) framhäver att fokus här ligger på en likvärdig skola och ett systematiskt kvalitetsarbete.

– Visst skulle man utifrån den här rankningen kunna välja ett område att satsa på under en viss tid, men det är inte så vi vill jobba. Det här är bara en av många rankningar.

Hon drar en parallell till betygssättningen inom skolan och menar att fokus bör ligga på utvecklingen och inte bara resultatet.

– Vi arbetar för att fler barn ska gå ur skolan med betyg i alla ämnen, att de är behöriga till gymnasiet. Vi ska ge dem ett bra underlag för yrkeslivet.

Åtstramning

Båda vill att vikten läggs på att stärka skolorna i regionen. Karlskogas skolor har under flera år kämpat med otillräckliga lokaler, bristande budget och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens.

– Om vi kunde arbeta mer med utveckling av vår verksamhet i stället för lokaler och att få budgeten i balans så kunde vi fokusera mer på att nå måluppfyllelsen, säger Yvonne Nilsson.

För att komma till bukt med underskottet på sex miljoner kronor har all verksamhet stramats år.

– Vi jobbar väldigt återhållsamt. Vi gör det vi ska och ingenting utöver det, säger Nilsson.

Bland de olika kriterierna så hamnar Karlskoga på plats 250 när der gäller resurser och 225 vad gäller andelen elever i årskurs nio med godkänt i alla ämnen.

Inom vissa kriterier har kommunen klättrat uppåt i rankningen, till plats 152 när det gäller lärartäthet och 109 i andelen utbildade lärare.

Rankning 2015

Topp femi hela landet:

1. Vellinge

2. Piteå

3. Luleå

4. Nybro

5. Hammarö

Örebro län:

98. Örebro

129. Degerfors

134. Askersund

155. Nora

180. Lindesberg

205. Hallsberg

234. Karlskoga

248. Kumla

251. Laxå

258. Lekeberg

263. Hällefors

287. Ljusnarsberg

Källa: Bästa skolkommun 2015, Lärarförbundet.