2015-10-14 16:20

2015-10-14 16:20

En miljon för mindre barngrupper i förskolan

DEGERFORS: Kommunen får extra statsbidrag

Degerfors kommun har fått ett statsbidrag på närmare en miljon kronor, detta för att kunna undvika större barngrupper inom förskolan.
– Det tackar vi förstås för, säger Peter Pedersen.

Skolverket har beslutat att bevilja Degerfors kommun statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Bidraget är på nära en miljon, närmare bestämt 960 000 kronor.

– Det känns bra, med tanke på att budgeten har varit ansträngd under 2015, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen.

Halva bidraget

Förvaltningens budget ligger totalt på 170 miljoner, så statsbidraget är egentligen ingen stor del i sammanhanget

– Men det är ofta den där miljonen på slutet som fatts för att få det att gå ihop. Alla såna här bidrag är välkomna.

Halva bidraget betalas ut nu i oktober. Andra halvan kommer i januari nästa år.

– Det är en tuff uppgift att få ner antalet barn i barngrupperna, men det är en positiv utmaning eftersom orsaken är att befolkningen ökar. Det är alltså ett angenämt problem i grund och botten.

Bidraget har beviljats för läsåret 2015/16 och måste användas före sista juni 2016, annars blir kommunen återbetalningsskyldig.

Ett villkor för bidraget är att kommunen i ett senare läge måste delta i uppföljning och utvärdering av bidraget. Senast 30 juni 2016 ska kommunen redovisa för Skolverket hur man har använt bidraget.

Skolverket har beslutat att bevilja Degerfors kommun statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Bidraget är på nära en miljon, närmare bestämt 960 000 kronor.

– Det känns bra, med tanke på att budgeten har varit ansträngd under 2015, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen.

Halva bidraget

Förvaltningens budget ligger totalt på 170 miljoner, så statsbidraget är egentligen ingen stor del i sammanhanget

– Men det är ofta den där miljonen på slutet som fatts för att få det att gå ihop. Alla såna här bidrag är välkomna.

Halva bidraget betalas ut nu i oktober. Andra halvan kommer i januari nästa år.

– Det är en tuff uppgift att få ner antalet barn i barngrupperna, men det är en positiv utmaning eftersom orsaken är att befolkningen ökar. Det är alltså ett angenämt problem i grund och botten.

Bidraget har beviljats för läsåret 2015/16 och måste användas före sista juni 2016, annars blir kommunen återbetalningsskyldig.

Ett villkor för bidraget är att kommunen i ett senare läge måste delta i uppföljning och utvärdering av bidraget. Senast 30 juni 2016 ska kommunen redovisa för Skolverket hur man har använt bidraget.