2015-10-14 14:20

2015-10-14 14:20

Dyr brist på läkare

SJUKVÅRD: Konkurrensverket har granskat utvecklingen med hyrläkare i primärvården

Landstingen betalade 1,1 miljarder kronor för inhyrda läkare i primärvården förra året, visar en rapport från Konkurrensverket. Totalt hyrde landstingen in personal av olika kategorier för 3,4 miljarder kronor.

Nästan alla landsting har svårt att rekrytera allmänläkare, särskilt till vårdcentraler i glesbygd. För att upprätthålla läkarbemanningen har samtliga landsting upphandlat ramavtal med bemanningsföretag.

– Ett sätt att minska behovet av hyrläkare kan vara att landstingen gör det mer attraktivt för läkare att arbeta på de vårdcentraler som idag har rekryteringsproblem. Ett annat sätt kan vara att underlätta för fler ägarledda verksamheter att etablera sig, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I rapporten framhålls att problemen med direktupphandlingar utanför ramavtalen inte enkelt kan lösas enbart genom bättre upphandlingar. Det finns ett strukturellt problem med en brist på allmänläkare inom primärvården.

Nästan alla landsting har svårt att rekrytera allmänläkare, särskilt till vårdcentraler i glesbygd. För att upprätthålla läkarbemanningen har samtliga landsting upphandlat ramavtal med bemanningsföretag.

– Ett sätt att minska behovet av hyrläkare kan vara att landstingen gör det mer attraktivt för läkare att arbeta på de vårdcentraler som idag har rekryteringsproblem. Ett annat sätt kan vara att underlätta för fler ägarledda verksamheter att etablera sig, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I rapporten framhålls att problemen med direktupphandlingar utanför ramavtalen inte enkelt kan lösas enbart genom bättre upphandlingar. Det finns ett strukturellt problem med en brist på allmänläkare inom primärvården.