2015-10-13 19:57

2015-10-13 19:57

Vill ha öppen budget

ÖREBRO LÄN

Inför beslutet om budget för 2016 i Region Örebro län, tidigare landstinget, vill nu den rödgröna majoriteten att både majoritetens och oppositionens förslag ska vara öppna innan beslut fattas.

Majoriteten som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att de olika budgetförslagen gås igenom gemensamt med oppositionen och att regionstyrelsen fattar beslut om verksamhetsplan med budget 2016 först en vecka senare. Under landstingstiden har budgetförslagen presenterats samma dag som beslutet fattats.

– I och med att också oppositionen har önskat ökad delaktighet i processen går vi dem nu till mötes genom att erbjuda att vi tar del av varandras budgetförslag innan beslut tas i regionstyrelsen, meddelar regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) är positiv till erbjudandet, om än med en viss syrlighet.

– Det är bra att majoritetens förslag presenteras före beslutssammanträdet och inte som tidigare läggs fram fem minuter före beslut. Att majoritetens förslag presenteras i god tid innan är det normala i nästan alla andra sammanhang. Det är hög tid även här, kommenterar Karlsson.

Regionstyrelsen ska enligt förslaget behandla budgeten 20 och 27 oktober. Budgeten ska sedan fastställas av regionfullmäktige 16-17 november.

Majoriteten som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att de olika budgetförslagen gås igenom gemensamt med oppositionen och att regionstyrelsen fattar beslut om verksamhetsplan med budget 2016 först en vecka senare. Under landstingstiden har budgetförslagen presenterats samma dag som beslutet fattats.

– I och med att också oppositionen har önskat ökad delaktighet i processen går vi dem nu till mötes genom att erbjuda att vi tar del av varandras budgetförslag innan beslut tas i regionstyrelsen, meddelar regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) är positiv till erbjudandet, om än med en viss syrlighet.

– Det är bra att majoritetens förslag presenteras före beslutssammanträdet och inte som tidigare läggs fram fem minuter före beslut. Att majoritetens förslag presenteras i god tid innan är det normala i nästan alla andra sammanhang. Det är hög tid även här, kommenterar Karlsson.

Regionstyrelsen ska enligt förslaget behandla budgeten 20 och 27 oktober. Budgeten ska sedan fastställas av regionfullmäktige 16-17 november.