2015-10-13 22:11

2015-10-13 22:11

Vill få prata för motion

KARLSKOGA

Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att de politiker som skriver motioner ska få rätt att vara närvarande och yttra sig när motionen bereds i nämnder och styrelser.

Enligt partiföreträdaren Mikael Hedström som skrivit motionen, fungerar det så i många andra kommuner men däremot inte i Karlskoga kommun.

Det här innebär det att den som lämnat in en motion varken får ta del av diskussionen om förslaget eller framföra sina egna argument. Hedström menar att det skulle innebära ett lyft för den kommunala demokratin om den som lämnat ett förslag också får möjlighet att delta i processen.

Enligt partiföreträdaren Mikael Hedström som skrivit motionen, fungerar det så i många andra kommuner men däremot inte i Karlskoga kommun.

Det här innebär det att den som lämnat in en motion varken får ta del av diskussionen om förslaget eller framföra sina egna argument. Hedström menar att det skulle innebära ett lyft för den kommunala demokratin om den som lämnat ett förslag också får möjlighet att delta i processen.