2015-10-13 22:10

2015-10-13 22:10

Vapen som symbol för Karlskoga

KARLSKOGA

SPI Välfärden föreslår i en motion att ringarna eller bubblorna som i dag är Karlskogas kommunsymbol på skyltar och trycksaker ersätts med Karlskogas gamla stadsvapen med kanoner på.

Partiföreträdaren Leif Fredriksson framhåller att stadsvapnet varit Karlskogas kännetecken i många år och att alla som ser det förknippar det med Karlskoga-Bofors. Fredriksson och SPI anser även att den miljon kronor det kostade att ta fram logotypen med ringarna var detsamma som att kasta pengarna i sjön.

SPI Välfärden är inte ensamt om att invända mot kommunens logotyp. I september röstade kommunfullmäktige ned ett förslag från Kristdemokraterna om att använda bilden på Alfred Nobel som symbol för Karlskoga i stället.

Partiföreträdaren Leif Fredriksson framhåller att stadsvapnet varit Karlskogas kännetecken i många år och att alla som ser det förknippar det med Karlskoga-Bofors. Fredriksson och SPI anser även att den miljon kronor det kostade att ta fram logotypen med ringarna var detsamma som att kasta pengarna i sjön.

SPI Välfärden är inte ensamt om att invända mot kommunens logotyp. I september röstade kommunfullmäktige ned ett förslag från Kristdemokraterna om att använda bilden på Alfred Nobel som symbol för Karlskoga i stället.