2015-10-13 16:36

2015-10-13 16:36

"Ungdomar vill ha inflytande"

KARLSKOGA: Elin Höglander, ordförande i ungdomsrådet Ung Kung i Karlskoga:

Dålig belysning i Björkborn, olustig sträcka under E18 mellan K-Center och Bregårdsskolan samt önskemål att på något sätt förbättra Kungsteatern och Folkets hus kom upp under tisdagens Ungdomsforum.

Per-Markus Risman och Linus Björnqvist från Sveriges ungdomsråd fanns på plats för att informera om de demokratiska rättigheter som även gäller ungdomar.

– Vi pratade om hur man kan använda de demokratiska rättigheterna i vardagen, säger Per-Markus Risman och gör klart att demokrati handlar om så mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år.

– Det finns så många andra rättigheter som kanske till och med är viktigare än rösträtten. Demokrati är något som kan användas varje dag, tillägger han och räknar upp yttrandefrihet, mötesfrihet, pressfrihet och offentlighetsprincipen som exempel på rättigheter som ungdomarna kan utnyttja för att påverka.

Elin Höglander är ordförande i Ung Kung i Karlskoga sedan ett år tillbaka. Hon tycker att tipsen från Per-Markus Risman och Linus Björnqvist är väldigt bra.

– Det är viktigt med ungdomsinflytande och att få folk att förstå att ungdomar vill ha inflytande, säger Elin Höglander och gissar, apropå de inledningsvis nämnda önskemålen, att det i Folkets hus kan handla om avsaknaden av tv-spel och soffhörnor att sjunka ned i. Det är kort sagt låg mysfaktor i Folkets hus som ungdomarna ser det.

45 ungdomar hade mött upp denna tisdag och de fick välja ämnen som skulle diskuteras mera ingående. Mobbning, psykisk hälsa och jämställdhet valdes och möjligen är det frågor inom dessa ämnesområden som politikerna får besvara under fredagens folkhälsokonferens.

– För att ge er kött på benen till fredagen när ni ska träffa politikerna, påpekar Elin Höglander och berättar att fem, sex ungdomar är aktiva i Ung Kung men att det också finns ett 50-tal stödmedlemmar.

Cecilia Ljung är strateg på folkhälsoförvaltningen. Hon ser Ungdomsforum som del i det demokratiska uppdraget och som förberedelse för fredagens möte med politiker.

Per-Markus Risman och Linus Björnqvist från Sveriges ungdomsråd fanns på plats för att informera om de demokratiska rättigheter som även gäller ungdomar.

– Vi pratade om hur man kan använda de demokratiska rättigheterna i vardagen, säger Per-Markus Risman och gör klart att demokrati handlar om så mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år.

– Det finns så många andra rättigheter som kanske till och med är viktigare än rösträtten. Demokrati är något som kan användas varje dag, tillägger han och räknar upp yttrandefrihet, mötesfrihet, pressfrihet och offentlighetsprincipen som exempel på rättigheter som ungdomarna kan utnyttja för att påverka.

Elin Höglander är ordförande i Ung Kung i Karlskoga sedan ett år tillbaka. Hon tycker att tipsen från Per-Markus Risman och Linus Björnqvist är väldigt bra.

– Det är viktigt med ungdomsinflytande och att få folk att förstå att ungdomar vill ha inflytande, säger Elin Höglander och gissar, apropå de inledningsvis nämnda önskemålen, att det i Folkets hus kan handla om avsaknaden av tv-spel och soffhörnor att sjunka ned i. Det är kort sagt låg mysfaktor i Folkets hus som ungdomarna ser det.

45 ungdomar hade mött upp denna tisdag och de fick välja ämnen som skulle diskuteras mera ingående. Mobbning, psykisk hälsa och jämställdhet valdes och möjligen är det frågor inom dessa ämnesområden som politikerna får besvara under fredagens folkhälsokonferens.

– För att ge er kött på benen till fredagen när ni ska träffa politikerna, påpekar Elin Höglander och berättar att fem, sex ungdomar är aktiva i Ung Kung men att det också finns ett 50-tal stödmedlemmar.

Cecilia Ljung är strateg på folkhälsoförvaltningen. Hon ser Ungdomsforum som del i det demokratiska uppdraget och som förberedelse för fredagens möte med politiker.