2015-10-13 19:25

2015-10-13 19:25

Maxtaxan än en gång

KARLSKOGA: Kommunfullmäktige överens om att den retroaktiva höjningen av barnomsorgsavgiften var fel

Frågan om kommunen får ändra taxan för barnomsorgen i efterhand har debatterats flitigt på tidningarnas insändarsidor och den debatten fortsatte på tisdagen i kommunfullmäktige trots att ingen ifrågasatte att höjningen måste vänta till årsskiftet.

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Lars Hultkrantz (FP) gav en bakgrund till maxtaxan och en förklaring till hur det gick till när den höjda avgiften började faktureras föräldrarna utan något beslut i kommunfullmäktige.

Lite förenklat handlar frågan om att Skolverket i våras oväntat höjde inkomsttaket för den maxtaxa som kommunerna får statligt stöd. Inkomsttaket hade då inte ändrats på elva år.

Saknade rutiner

Barn- och utbildningsförvaltningen saknade rutiner för att hantera den här förändringen och fattade enligt Hultkrantz ett felaktigt beslut att ändra taxan.

– Det finns inget skäl att inte följa Skolverkets uppräkning men uppenbart skulle det har förts till fullmäktige först. Och det är ingen tvekan om att en avgiftshöjning inte ska ske retroaktivt, säger Hultkrantz.

Enligt Hultkrantz kom inte heller förslaget att taxan skulle höjas i efterhand från barn- och utbildningsnämnden utan från kommunstyrelsens kansli.

Politikernas ansvar

– Vi har inget emot att man följer Skolverkets index. Det vi opponerar oss mot är att man införde det här trots att det inte fanns något beslut i kommunfullmäktige, svarade barn- och utbildningsnämndens andre vice ordförande Anneli Bramvehl (M) som reagerat starkt på den retroaktiva avgiftshöjningen.

Bramvehl framhöll att det är politikerna som har ansvaret och passade också på att ge kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S) en eloge för att kommunstyrelsen rättade till beslutet.

– Om jag hade varit ordförande hade jag dragit i bromsen. Inte minst för våra invånare och skattebetalares skull, säger Bramvehl.

Tidigare skede

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S) lät vice ordförande Hultkrantz föra det mesta av majoritetens talan om maxtaxan.

Nilsson framhöll dock att de försöker visa ödmjukhet i nämnden men att oppositionen borde komma med sina invändningar i ett tidigare skede.

– Jag hoppas det händer i framtiden, säger Nilsson.

Oppositionsrådet Tony Ring (M) passade i debatten på att framföra en mer allmän oro för situationen i Karlskogas skolor med anledning av den dåliga placeringen i Lärarförbundets ranking som publicerades på tisdagen.

– Det är ingen munter läsning. Vi borde kunna göra bättre för de resurser som finns, säger Ring.

Nilsson svarade att Lärarförbundets undersökning handlar lika mycket om lärarna som eleverna.

– Vi väljer att se på den här rankingen som en del av alla olika listor som finns, säger Nilsson.

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Lars Hultkrantz (FP) gav en bakgrund till maxtaxan och en förklaring till hur det gick till när den höjda avgiften började faktureras föräldrarna utan något beslut i kommunfullmäktige.

Lite förenklat handlar frågan om att Skolverket i våras oväntat höjde inkomsttaket för den maxtaxa som kommunerna får statligt stöd. Inkomsttaket hade då inte ändrats på elva år.

Saknade rutiner

Barn- och utbildningsförvaltningen saknade rutiner för att hantera den här förändringen och fattade enligt Hultkrantz ett felaktigt beslut att ändra taxan.

– Det finns inget skäl att inte följa Skolverkets uppräkning men uppenbart skulle det har förts till fullmäktige först. Och det är ingen tvekan om att en avgiftshöjning inte ska ske retroaktivt, säger Hultkrantz.

Enligt Hultkrantz kom inte heller förslaget att taxan skulle höjas i efterhand från barn- och utbildningsnämnden utan från kommunstyrelsens kansli.

Politikernas ansvar

– Vi har inget emot att man följer Skolverkets index. Det vi opponerar oss mot är att man införde det här trots att det inte fanns något beslut i kommunfullmäktige, svarade barn- och utbildningsnämndens andre vice ordförande Anneli Bramvehl (M) som reagerat starkt på den retroaktiva avgiftshöjningen.

Bramvehl framhöll att det är politikerna som har ansvaret och passade också på att ge kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S) en eloge för att kommunstyrelsen rättade till beslutet.

– Om jag hade varit ordförande hade jag dragit i bromsen. Inte minst för våra invånare och skattebetalares skull, säger Bramvehl.

Tidigare skede

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S) lät vice ordförande Hultkrantz föra det mesta av majoritetens talan om maxtaxan.

Nilsson framhöll dock att de försöker visa ödmjukhet i nämnden men att oppositionen borde komma med sina invändningar i ett tidigare skede.

– Jag hoppas det händer i framtiden, säger Nilsson.

Oppositionsrådet Tony Ring (M) passade i debatten på att framföra en mer allmän oro för situationen i Karlskogas skolor med anledning av den dåliga placeringen i Lärarförbundets ranking som publicerades på tisdagen.

– Det är ingen munter läsning. Vi borde kunna göra bättre för de resurser som finns, säger Ring.

Nilsson svarade att Lärarförbundets undersökning handlar lika mycket om lärarna som eleverna.

– Vi väljer att se på den här rankingen som en del av alla olika listor som finns, säger Nilsson.