2015-10-13 16:10

2015-10-13 16:10

Många vill ha förskoleplats i Åtorp

ÅTORP

För tillfället är det många som vill ha in sina barn på förskoleplats i Åtorp. Att det finns så många barn är förstås glädjande för samhället, men problemet är att efterfrågan på förskoleplatser just nu är större än tillgången.

– Det är hårt tryck på förskolorna i Åtorp, bekräftar kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen.

Nu vill Degerfors kommun starta en förskola i en lägenhet på Hagvägen i Åtorp.

– Det är en tillfällig lösning som kortsiktigt ska minska trycket på förskolorna, säger Pedersen.

Den provisoriska förskolan är tänkt att vara i bruk fram till och med sista december nästa år. Hur man ska gå vidare efter det beror på om trycket då har minskat eller ej.

– Det är hårt tryck på förskolorna i Åtorp, bekräftar kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen.

Nu vill Degerfors kommun starta en förskola i en lägenhet på Hagvägen i Åtorp.

– Det är en tillfällig lösning som kortsiktigt ska minska trycket på förskolorna, säger Pedersen.

Den provisoriska förskolan är tänkt att vara i bruk fram till och med sista december nästa år. Hur man ska gå vidare efter det beror på om trycket då har minskat eller ej.