2015-10-13 22:11

2015-10-13 22:11

Får inte vara med på pressis

KARLSKOGA

Alf Rosberg (M) föreslog i en motion att även oppositionen skulle få vara med vid de presskonferenser som hålls efter kommunens nämnder och styrelser, i dag är det förbehållet ordföranden och förvaltningschef.

Rosberg menar att det skulle tydligare och mer jämlik bild av det politiska arbetet i kommunen för medborgarna. Majoriteten i kommunfullmäktige vill däremot behålla den nuvarande ordningen och röstade på tisdagen nej till motionen. Stora delar av oppositionen reserverade sig mot beslutet.

Rosberg menar att det skulle tydligare och mer jämlik bild av det politiska arbetet i kommunen för medborgarna. Majoriteten i kommunfullmäktige vill däremot behålla den nuvarande ordningen och röstade på tisdagen nej till motionen. Stora delar av oppositionen reserverade sig mot beslutet.