2015-10-13 16:37

2015-10-13 16:37

Ett 30-tal nya volontärer kom efter vädjan

KARLSKOGA: Svenska kyrkans vädjan hörsammades

”Svenska kyrkans vädjan om hjälp i ett akut behov av varma vinterkläder och skor till flyktingar som anlänt till Karlskoga gav ett omedelbart och fantastiskt resultat” konstaterar Leif Helge, informatör i Karlskoga församling.

Det har kommit in tonvis med kläder, packade i påsar och säckar av olika slag. En uppskattning talar om mellan fyra och sex ton vilket innebär att rum och korridorer i 39:an fyllts. Kommande dagar ska kläderna sorteras innan det på torsdag och fredag är dags för nästa utlämningspass.

– Vi har på ett par dagar fått in ett 30-tal nya volontärer som anmält sig för att hjälpa till med i första hand klädsortering och utlämning, säger Leif Helge och nämner Elisabeth Lindfors som en av volontärerna.

Elisabeth Lindfors berättar att hon som nybliven pensionär hade både tid och möjlighet att bli volontär och ansåg att det var ett enkelt sätt att kanalisera det engagemang hon känner. Hon säger också att hon vill göra mer än att samla ihop en säck med kläder och då är volontär ett bra alternativ.

Den som har vinterkläder, leksaker, hygienartiklar eller kärror och barnvagnar kan lämna dem till 39:an medan utdelandet sker i en källarlokal på Skogsrundan.

Det har kommit in tonvis med kläder, packade i påsar och säckar av olika slag. En uppskattning talar om mellan fyra och sex ton vilket innebär att rum och korridorer i 39:an fyllts. Kommande dagar ska kläderna sorteras innan det på torsdag och fredag är dags för nästa utlämningspass.

– Vi har på ett par dagar fått in ett 30-tal nya volontärer som anmält sig för att hjälpa till med i första hand klädsortering och utlämning, säger Leif Helge och nämner Elisabeth Lindfors som en av volontärerna.

Elisabeth Lindfors berättar att hon som nybliven pensionär hade både tid och möjlighet att bli volontär och ansåg att det var ett enkelt sätt att kanalisera det engagemang hon känner. Hon säger också att hon vill göra mer än att samla ihop en säck med kläder och då är volontär ett bra alternativ.

Den som har vinterkläder, leksaker, hygienartiklar eller kärror och barnvagnar kan lämna dem till 39:an medan utdelandet sker i en källarlokal på Skogsrundan.