2015-10-12 06:00

2015-10-12 06:00

Osäker skolväg gav rätt till skolskjuts

KARLSKOGA: Barnen fick skolskjuts efter förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten gav Anna Eliasson rätt och nu har båda barnen beviljats skolskjuts. Hon är nu starkt kritisk till hur ärendet hanterats.

Anna Eliassons dotter går i sjuan på Österledsskolan, dit den närmsta gång- och cykelvägen är 3,5 kilometer. Inför skolstarten ansökte hon om skolskjuts till dottern, vilket beviljades men endast vintertid. Anna överklagade och yrkade då dels på att tidsperioden skulle förlängas, dels på att skolskjuts skulle beviljas under hela läsåret. Tidsperioden utökades med en månad men det andra yrkandet togs inte upp.

– Det skulle kommunen egentligen ha skickat vidare till förvaltningsrätten men det gjordes inte. Jag ringde själv till rätten.

Förvaltningsrätten i Karlstad har gått igenom ärendet och ger dottern rätt till skolskjuts under hela läsåret. På begäran av Anna har rätten gjort en vägsyn och sträckan anses utgöra en förhöjd trafiksäkerhetsrisk. Förvaltningsrättens dom föll den 30 september. Dagen efter fick Anna hem kommunens omprövade beslut där båda barnen beviljades skolskjuts under hela läsåret.

Till saken hör att Anna redan under föregående läsår gått igenom en liknande process med sonens skjulskjuts. Han går nu i årskurs nio och har beviljats skolskjuts vintertid, vilket var det Anna hade ansökt om för honom. Målet omfattade alltså inte hans rätt till skolskjuts.

Det är framför allt kommunens sätt att hantera själva ärendet, men även skolskjutsfrågan i stort, som Anna är kritisk mot. Under processens gång har olika sätt att mäta använts, initialt mätte skolvägen 4,8 kilometer, sedan 3,5 kilometer. Dessutom har kommunen skickat en kartbild till rätten där en bussträcka tvärs över Svartälven finns med, trots att det inte går någon buss där över huvud taget.

Jobbar med juridik

Anna har också påpekat att en annan familj som bor i området beviljats skolskjuts.

I kommunens yttrande förklaras detta med att det var hög arbetsbelastning vid tidpunkten då beslutet fattades, att ett annat mätverktyg användes och att det egentligen var felaktigt.

– De har även bara fotograferat från ett håll för att visa att sträckan inte bara är krön och kurvor men man måste ju visa både bra och dåliga omständigheter.

En betydande faktor är att Anna själv arbetar med förvaltningsjuridik, hon är insatt i regelverket och vet vad som gäller. Hon tror att många som får avslag på sin ansökan om skolskjuts inte tar ärendet vidare för att de inte vet hur det ska gå till, till exempel att den sökande själv kan begära en vägsyn.

– Det här kräver ju att man kan mycket själv och det tycker jag att kommunen kan vara mer behjälplig med. Det är just handläggningen som jag tycker mest illa om i det här. Det känns inte som att de på kommunen har koll på juridiken och det är ju viktigt när de är en myndighet som har hand om våra skattemedel, att de ska kunna tillämpa regelverket.

Hela processen har dessutom tagit onödigt lång tid, anser hon. Det har dock fungerat bra för dottern att komma till skolan, då Lindbergs buss själva erbjudit skjuts. Innan den lösningen kom i gång skjutsade Anna eller dotterns farmor.

– Jag har turen att jag kan flexa eller jobba hemifrån, men det funkar ju inte för alla. Nu fick vi ju rätt, att hon hade rätt till skjuts hela tiden. Men det har varit väldigt segdraget i och med att vi höll på förra året också. Så nu hoppas jag att det går lättare nästa år, att den här prövningen ligger till grund för beslutet då.

Anna Eliassons dotter går i sjuan på Österledsskolan, dit den närmsta gång- och cykelvägen är 3,5 kilometer. Inför skolstarten ansökte hon om skolskjuts till dottern, vilket beviljades men endast vintertid. Anna överklagade och yrkade då dels på att tidsperioden skulle förlängas, dels på att skolskjuts skulle beviljas under hela läsåret. Tidsperioden utökades med en månad men det andra yrkandet togs inte upp.

– Det skulle kommunen egentligen ha skickat vidare till förvaltningsrätten men det gjordes inte. Jag ringde själv till rätten.

Förvaltningsrätten i Karlstad har gått igenom ärendet och ger dottern rätt till skolskjuts under hela läsåret. På begäran av Anna har rätten gjort en vägsyn och sträckan anses utgöra en förhöjd trafiksäkerhetsrisk. Förvaltningsrättens dom föll den 30 september. Dagen efter fick Anna hem kommunens omprövade beslut där båda barnen beviljades skolskjuts under hela läsåret.

Till saken hör att Anna redan under föregående läsår gått igenom en liknande process med sonens skjulskjuts. Han går nu i årskurs nio och har beviljats skolskjuts vintertid, vilket var det Anna hade ansökt om för honom. Målet omfattade alltså inte hans rätt till skolskjuts.

Det är framför allt kommunens sätt att hantera själva ärendet, men även skolskjutsfrågan i stort, som Anna är kritisk mot. Under processens gång har olika sätt att mäta använts, initialt mätte skolvägen 4,8 kilometer, sedan 3,5 kilometer. Dessutom har kommunen skickat en kartbild till rätten där en bussträcka tvärs över Svartälven finns med, trots att det inte går någon buss där över huvud taget.

Jobbar med juridik

Anna har också påpekat att en annan familj som bor i området beviljats skolskjuts.

I kommunens yttrande förklaras detta med att det var hög arbetsbelastning vid tidpunkten då beslutet fattades, att ett annat mätverktyg användes och att det egentligen var felaktigt.

– De har även bara fotograferat från ett håll för att visa att sträckan inte bara är krön och kurvor men man måste ju visa både bra och dåliga omständigheter.

En betydande faktor är att Anna själv arbetar med förvaltningsjuridik, hon är insatt i regelverket och vet vad som gäller. Hon tror att många som får avslag på sin ansökan om skolskjuts inte tar ärendet vidare för att de inte vet hur det ska gå till, till exempel att den sökande själv kan begära en vägsyn.

– Det här kräver ju att man kan mycket själv och det tycker jag att kommunen kan vara mer behjälplig med. Det är just handläggningen som jag tycker mest illa om i det här. Det känns inte som att de på kommunen har koll på juridiken och det är ju viktigt när de är en myndighet som har hand om våra skattemedel, att de ska kunna tillämpa regelverket.

Hela processen har dessutom tagit onödigt lång tid, anser hon. Det har dock fungerat bra för dottern att komma till skolan, då Lindbergs buss själva erbjudit skjuts. Innan den lösningen kom i gång skjutsade Anna eller dotterns farmor.

– Jag har turen att jag kan flexa eller jobba hemifrån, men det funkar ju inte för alla. Nu fick vi ju rätt, att hon hade rätt till skjuts hela tiden. Men det har varit väldigt segdraget i och med att vi höll på förra året också. Så nu hoppas jag att det går lättare nästa år, att den här prövningen ligger till grund för beslutet då.