2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

"Kärlek och respekt"

DEGERFORS: Föreläsningar med Josef Kurdman

Vid tre tillfällen har Josef Kurdman varit på plats i Vallakyrkan för att tala om Det nya Sverige, integration och assimilering.
– Det är viktigt att vi pratar om den gemensamma framtid som väntar oss.

Författaren och föreläsaren Josef Kurdman föddes i Kurdistan och kom till Sverige 1973, nio år gammal. Under torsdagen och fredagen föreläste han för bland andra förskolepersonalen i Degerfors.

Han talade om integration och assimilering, om de olika kulturer som smälter samman och kontinuerligt skapar Det nya Sverige, eller Det nya samhället.

– Den största invandrargruppen i Sverige är finländare, men dem tänker man inte på så för de syns inte, men egentligen är de närmare besläktade med det turkiska folket än med svenskarna.

Sker över tid

Kurdman drar paralleller till vallonernas invandring under början av 1600-talet och alla de olika nationaliteter som invandrat till USA.

– Sverigedemokraterna vill att man ska bli svensk så fort man passerat gränsen, men så funkar det inte. Det är en process som pågår, alla smälter samman och det tar tid och det ska ske med en ömsesidig respekt.

Att det sker en islamisering i Sverige kallar han för skrämselpropaganda och menar att långt fler troende lämnar religionen.

– Varje år är det tolv-tretton svenskar som konverterar till islam men samtidigt är det tusentals muslimska barn som i sammanröret med andra barn rör sig bort från allt vad religion heter.

Josef Kurdmans driv kommer från den egna uppväxten, från pappans dröm om att en dag återvända till hemlandet. Drömmen bleknade dock med tiden och Josef menar att det är en dröm som finns hos många invandrare och att den präglar många barn och unga.

– Barnen vill inte åka tillbaka, de kan åka dit på semester men sen vill de komma hem och fortsätta sina liv här. Och de flesta av de som återväder till hemländerna, för att stanna där för alltid, kommer tillbaka hit inom något år.

En generationsfråga

Han tror att hänsynen till föräldrarna, den första generationens invandrare, gör att integrationen går långsammare och att den andra och tredje generationen är öppnare för det svenska samhället.

– När den första generationen går ut ur tiden kommer integrationen gå i rasande fart.

Förskolechefen Britt-Marie Ahl berättar att personalen har efterfrågat ett kunskapslyft när det gäller just integration och olika kulturer.

– Vi har ju barn från alla möjliga länder, många nyanlända, på våra förskolor och skolor. Vi behöver en större förståelse för varandra och all kunskap vi kan få för att få till ett så bra bemötande som möjligt.

Hon förklarar att föreläsningen med Josef Kurdman är en del i satsningen på en bättre integration och en del i att skapa ett bättre mottagande av de nyanlända barnen och deras föräldrar.

– Det är viktigt att bemöta barnen på ett bra sätt, som han sa så sitter vi alla i samma båt, Sverigebåten. Den båten måste styras på rätt sätt för att inte sjunka. Det är alltid bra med mer kunskap och det har vi fått genom denna föreläsning med Josef Kurdman.

Författaren och föreläsaren Josef Kurdman föddes i Kurdistan och kom till Sverige 1973, nio år gammal. Under torsdagen och fredagen föreläste han för bland andra förskolepersonalen i Degerfors.

Han talade om integration och assimilering, om de olika kulturer som smälter samman och kontinuerligt skapar Det nya Sverige, eller Det nya samhället.

– Den största invandrargruppen i Sverige är finländare, men dem tänker man inte på så för de syns inte, men egentligen är de närmare besläktade med det turkiska folket än med svenskarna.

Sker över tid

Kurdman drar paralleller till vallonernas invandring under början av 1600-talet och alla de olika nationaliteter som invandrat till USA.

– Sverigedemokraterna vill att man ska bli svensk så fort man passerat gränsen, men så funkar det inte. Det är en process som pågår, alla smälter samman och det tar tid och det ska ske med en ömsesidig respekt.

Att det sker en islamisering i Sverige kallar han för skrämselpropaganda och menar att långt fler troende lämnar religionen.

– Varje år är det tolv-tretton svenskar som konverterar till islam men samtidigt är det tusentals muslimska barn som i sammanröret med andra barn rör sig bort från allt vad religion heter.

Josef Kurdmans driv kommer från den egna uppväxten, från pappans dröm om att en dag återvända till hemlandet. Drömmen bleknade dock med tiden och Josef menar att det är en dröm som finns hos många invandrare och att den präglar många barn och unga.

– Barnen vill inte åka tillbaka, de kan åka dit på semester men sen vill de komma hem och fortsätta sina liv här. Och de flesta av de som återväder till hemländerna, för att stanna där för alltid, kommer tillbaka hit inom något år.

En generationsfråga

Han tror att hänsynen till föräldrarna, den första generationens invandrare, gör att integrationen går långsammare och att den andra och tredje generationen är öppnare för det svenska samhället.

– När den första generationen går ut ur tiden kommer integrationen gå i rasande fart.

Förskolechefen Britt-Marie Ahl berättar att personalen har efterfrågat ett kunskapslyft när det gäller just integration och olika kulturer.

– Vi har ju barn från alla möjliga länder, många nyanlända, på våra förskolor och skolor. Vi behöver en större förståelse för varandra och all kunskap vi kan få för att få till ett så bra bemötande som möjligt.

Hon förklarar att föreläsningen med Josef Kurdman är en del i satsningen på en bättre integration och en del i att skapa ett bättre mottagande av de nyanlända barnen och deras föräldrar.

– Det är viktigt att bemöta barnen på ett bra sätt, som han sa så sitter vi alla i samma båt, Sverigebåten. Den båten måste styras på rätt sätt för att inte sjunka. Det är alltid bra med mer kunskap och det har vi fått genom denna föreläsning med Josef Kurdman.