2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Får fråga bolagens ordförande

KARLSKOGA: Politisk majoritet för förslag att öka oppositionens insyn i kommunägda bolag

Nu ska politikerna i kommunfullmäktige få rätt att ställa frågor till styrelseordförande i kommunägda bolag även om personen i fråga inte själv är ledamot i fullmäktige.

Alf Rosberg (M) föreslår i en motion att det ska bli möjligt för ledamöter i kommunfullmäktige att rikta en interpellation eller fråga till en vidare krets, bland annat styrelseordförande i hel- eller delägda kommunala bolag.

Nuvarande arbetsordning tillåter bara frågor till ordförande i nämnder och fullmäktigeberedningar samt till politiskt förtroendevalda.

Även om Rosberg inte själv formulerar det i sin motion kan förslaget ses mot bakgrund av att Dan-Åke Widenberg i våras blev vald till styrelseordförande i Karlskoga energi och miljö AB, Kemab.

Inte politiker

Widenberg sitter till skillnad från företrädaren Göran Ståhlberg (S) inte i kommunfullmäktige. Han är därmed svårare för oppositionens politiker att ställa frågor till.

– Stora och viktiga, inte minst ekonomiskt viktiga, delar av den kommunala verksamheten bedrivs i kommunalt ägda bolag, kommunalförbund etc. Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det är därför viktigt att oppositionen har möjlighet att ställa frågor till dessa ordförande, skriver Rosberg i sin motion.

Enligt kommunallagen kan däremot inte kommunfullmäktige tvinga någon att svara på interpellationer eller frågor.

Kommunfullmäktige ska besluta om motionen nu på tisdag men det finns redan en bred politisk majoritet för den.

Alf Rosberg (M) föreslår i en motion att det ska bli möjligt för ledamöter i kommunfullmäktige att rikta en interpellation eller fråga till en vidare krets, bland annat styrelseordförande i hel- eller delägda kommunala bolag.

Nuvarande arbetsordning tillåter bara frågor till ordförande i nämnder och fullmäktigeberedningar samt till politiskt förtroendevalda.

Även om Rosberg inte själv formulerar det i sin motion kan förslaget ses mot bakgrund av att Dan-Åke Widenberg i våras blev vald till styrelseordförande i Karlskoga energi och miljö AB, Kemab.

Inte politiker

Widenberg sitter till skillnad från företrädaren Göran Ståhlberg (S) inte i kommunfullmäktige. Han är därmed svårare för oppositionens politiker att ställa frågor till.

– Stora och viktiga, inte minst ekonomiskt viktiga, delar av den kommunala verksamheten bedrivs i kommunalt ägda bolag, kommunalförbund etc. Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det är därför viktigt att oppositionen har möjlighet att ställa frågor till dessa ordförande, skriver Rosberg i sin motion.

Enligt kommunallagen kan däremot inte kommunfullmäktige tvinga någon att svara på interpellationer eller frågor.

Kommunfullmäktige ska besluta om motionen nu på tisdag men det finns redan en bred politisk majoritet för den.