2015-10-09 13:49

2015-10-09 13:49

Varnas för fel i revision

EKONOMI: Beslut i Revisorsnämnden

En auktoriserad revisor verksam i östra Värmland tilldelas en varning av Revisorsnämnden.

Revisorn varnas för att han godkänt en årsredovisning i ett företag trots att det fanns tecken på att företagets ägare tagit ett förbjudet lån ur företaget. Det här skedde trots att revisorns medarbetare uppmärksammade honom på att det fanns uttag som kunde vara felaktigt redovisade.

Revisorn har uppgett att han förlitade sig på uppgifter från bolagets ägare som länge anlitat revisionsbyrån men Revisorsnämnden anser att revisorn borde ha gjort mer för att förvissa sig om att det inte var ett förbjudet lån eller gjort en anmärkning i revisionsberättelsen.

Beskattningsbart

Det var Skatteverket som underättade Revisorsnämnden om felaktigheterna i revisionsberättelsen. Det ottillåtna uttaget från företaget var 594 000 kronor som borde ha redovisats som lön eller utdelning som ska beskattas.

Revisorsnämnden svarar för auktorisering och tillsyn av revisorer och revisionsbolag och kan också utfärda disciplinåtgärder.

Revisorn varnas för att han godkänt en årsredovisning i ett företag trots att det fanns tecken på att företagets ägare tagit ett förbjudet lån ur företaget. Det här skedde trots att revisorns medarbetare uppmärksammade honom på att det fanns uttag som kunde vara felaktigt redovisade.

Revisorn har uppgett att han förlitade sig på uppgifter från bolagets ägare som länge anlitat revisionsbyrån men Revisorsnämnden anser att revisorn borde ha gjort mer för att förvissa sig om att det inte var ett förbjudet lån eller gjort en anmärkning i revisionsberättelsen.

Beskattningsbart

Det var Skatteverket som underättade Revisorsnämnden om felaktigheterna i revisionsberättelsen. Det ottillåtna uttaget från företaget var 594 000 kronor som borde ha redovisats som lön eller utdelning som ska beskattas.

Revisorsnämnden svarar för auktorisering och tillsyn av revisorer och revisionsbolag och kan också utfärda disciplinåtgärder.