2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Hemvärnet i ubåtens kölvatten

LÄNET: Stor övning vid Muskö

Under den kommande helgen genomförs en stor hemvärnsövning vid Muskö, utanför Stockholm, där även Sannaheds hemvärnsbataljon deltar.

Förra året uppmärksammades en främmande ubåt i Stockholms södra skärgård vilket ledde till ett omfattande försvarspådrag. Till helgen ökar aktiviteten kring Muskö igen, när hemvärnet genomför en stor insatsprövning under ledning av Rikshemvärnschefen.

Det är utvalda kompanier som deltar, däribland Sannaheds hemvärnsbataljon med bas i Örebro. Ett kompani från bataljonen ska bidra till att förstärka skyddet av basområdet och pröva sin förmåga att genomföra en längre fordonsförflyttnig och därefter lösa en uppgift på en obekant plats.

– Det här är en mycket viktig övning för att pröva hemvärnets förmåga att snabbt förflytta sig till platser där skydd och bevakning behöver förstärkas, säger överstelöjtnant Bengt Fransson, chef för Örebro-Värmlandsgruppen, i ett pressmeddelande.

Bataljonen gav sig iväg från Örebro på torsdagen och övningen pågår till och med söndag.

– Efter att tidigare enbart deltagit med mindre styrkor kan vi nu skicka ett helt kompani. Detta visar hur den operativa effekten i hemvärnet markant ökat under de senaste åren, säger Fransson.

Ungefär 750 hemvärnssoldater deltar i övningen där bevakning, skydd och eskort ingår. Bland annat kommer förflyttning med stridsbåt och bandvagn samt flyg att förekomma.

Förra året uppmärksammades en främmande ubåt i Stockholms södra skärgård vilket ledde till ett omfattande försvarspådrag. Till helgen ökar aktiviteten kring Muskö igen, när hemvärnet genomför en stor insatsprövning under ledning av Rikshemvärnschefen.

Det är utvalda kompanier som deltar, däribland Sannaheds hemvärnsbataljon med bas i Örebro. Ett kompani från bataljonen ska bidra till att förstärka skyddet av basområdet och pröva sin förmåga att genomföra en längre fordonsförflyttnig och därefter lösa en uppgift på en obekant plats.

– Det här är en mycket viktig övning för att pröva hemvärnets förmåga att snabbt förflytta sig till platser där skydd och bevakning behöver förstärkas, säger överstelöjtnant Bengt Fransson, chef för Örebro-Värmlandsgruppen, i ett pressmeddelande.

Bataljonen gav sig iväg från Örebro på torsdagen och övningen pågår till och med söndag.

– Efter att tidigare enbart deltagit med mindre styrkor kan vi nu skicka ett helt kompani. Detta visar hur den operativa effekten i hemvärnet markant ökat under de senaste åren, säger Fransson.

Ungefär 750 hemvärnssoldater deltar i övningen där bevakning, skydd och eskort ingår. Bland annat kommer förflyttning med stridsbåt och bandvagn samt flyg att förekomma.