2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Åtta motioner från länet

POLITIK: Kristdemokraternas riksting

Under helgen pågår Kristdemokraternas risting i Västerås där flera av länets politiker deltar och tar med sig åtta motioner.

I går, torsdag, gav sig Kristdemokraternas Örebrodelegation av till Rikstinget i Västerås. Där ska de ta ställning till ett nytt principprogram, nya stadgar, välja ny partistyrelse och behandla 300 motioner.

Två av motionerna kommer från Karlskogapolitikern Bengt Eklund. Den första handlar om spelberoende och utredning av möjligheten att stoppa spelbolagens reklam i massmedierna.

Den andra motionen från Benkt Eklund rör ett återinförande av äldreregeln vid bedömning av arbetsförmågan. Eklund anser att sjukskrivna personer som är nära pension ska kunna undantas arbetsprövning. Efter en individuell prövning ska dessa kunna erbjudas sjukersättning i stället.

Totalt har länets politiker med sig åtta motioner, som bland annat handlar om kultur i skolan, sprututbyte, tvångsgiftermål och sänkt pensionärsskatt.

Dessutom föreslås en förändring av kommunallagen i en av motionerna.

– Min motion handlar om möjligheten för en ny majoritet att ta över ledningen och ta ansvar för till exempel budgetprocessen i kommunen direkt efter ett val, säger vice distriktsordförande Bo Rudolfsson, i ett pressmeddelande.

I går, torsdag, gav sig Kristdemokraternas Örebrodelegation av till Rikstinget i Västerås. Där ska de ta ställning till ett nytt principprogram, nya stadgar, välja ny partistyrelse och behandla 300 motioner.

Två av motionerna kommer från Karlskogapolitikern Bengt Eklund. Den första handlar om spelberoende och utredning av möjligheten att stoppa spelbolagens reklam i massmedierna.

Den andra motionen från Benkt Eklund rör ett återinförande av äldreregeln vid bedömning av arbetsförmågan. Eklund anser att sjukskrivna personer som är nära pension ska kunna undantas arbetsprövning. Efter en individuell prövning ska dessa kunna erbjudas sjukersättning i stället.

Totalt har länets politiker med sig åtta motioner, som bland annat handlar om kultur i skolan, sprututbyte, tvångsgiftermål och sänkt pensionärsskatt.

Dessutom föreslås en förändring av kommunallagen i en av motionerna.

– Min motion handlar om möjligheten för en ny majoritet att ta över ledningen och ta ansvar för till exempel budgetprocessen i kommunen direkt efter ett val, säger vice distriktsordförande Bo Rudolfsson, i ett pressmeddelande.