2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Vill förlänga heltidsprojekt

KARLSKOGA/DEGERFORS: Folkhälsoförvaltningen provar modeller med medarbetarstyrt ledarskap

2013 startade ett heltidsprojekt för folkhälsoförvaltningens personal och det ska avslutas vid årsskiftet. Projektet har redan gett resultat men nu vill folkhälsonämnden förlänga projektet ett år för att hinna prova nya infallsvinklar som kommer från personalen.

– Heltid är en oerhört viktig jämställdhetsfråga, man ska kunna leva på sin lön. Vi vill få göra det här så bra som möjligt och då behöver vi mer tid, säger folkhälsonämndens ordförande Christina Gustavsson (S).

Vid ingången av 2015 hade andelen heltider hos personalen inom kost och städ, yrken som helt domineras av kvinnor, ökat från 45 procent till 63 procent. Den andelen kan ökas ännu mer med nya modeller som personalen själva varit med att ta fram.

Låter personalen styra

I höst ska städverksamheten prova att låta personalen själva styra när på dagen olika uppdrag ska utföras inom den egna arbetstiden. Tanken är inte att personalen ska göra mer utan att arbeta smartare. Målet är en situation där alla kan erbjudas heltid.

– Det är viktigt. Det här är tunga arbeten och alla ska kunna orka jobba heltid också, säger Gustavsson.

I kostverksamheten har en annan modell som ska minska behovet av vikarier tagits fram tillsammans med personalen. De hinner inte folkhälsoförvaltningen prova under hösten på grund av omflyttningar mellan köken och det är en av anledningarna till begäran att få fortsätta ett år till.

Förra hösten påverkades kostverksamheten av liknande störningar på grund av ombyggnad. En förlängning innebär inte mer kostnader för heltidsprojektet.

– Heltid är en oerhört viktig jämställdhetsfråga, man ska kunna leva på sin lön. Vi vill få göra det här så bra som möjligt och då behöver vi mer tid, säger folkhälsonämndens ordförande Christina Gustavsson (S).

Vid ingången av 2015 hade andelen heltider hos personalen inom kost och städ, yrken som helt domineras av kvinnor, ökat från 45 procent till 63 procent. Den andelen kan ökas ännu mer med nya modeller som personalen själva varit med att ta fram.

Låter personalen styra

I höst ska städverksamheten prova att låta personalen själva styra när på dagen olika uppdrag ska utföras inom den egna arbetstiden. Tanken är inte att personalen ska göra mer utan att arbeta smartare. Målet är en situation där alla kan erbjudas heltid.

– Det är viktigt. Det här är tunga arbeten och alla ska kunna orka jobba heltid också, säger Gustavsson.

I kostverksamheten har en annan modell som ska minska behovet av vikarier tagits fram tillsammans med personalen. De hinner inte folkhälsoförvaltningen prova under hösten på grund av omflyttningar mellan köken och det är en av anledningarna till begäran att få fortsätta ett år till.

Förra hösten påverkades kostverksamheten av liknande störningar på grund av ombyggnad. En förlängning innebär inte mer kostnader för heltidsprojektet.