2015-10-08 13:48

2015-10-08 13:48

Möten med författare

KARLSKOGA

Den 13 oktober besöker författaren Bo Palmqvist från Hallsberg, Humanistiska föreningen och Solbringen.

Han kommer att föreläsa över ämnet ”Författare jag mött”. Palmqvist började arbete i Hallsbergs bokhandel direkt efter realskolan och han fortsatte i nära 50 år. Han anordnade ett stort antal författarbesök och lärde bland andra känna Torsten Ehrenmark som presenterade sina böcker i 18 år. Bo Palmqvist kommer att berätta om sina möten med de författare han anlitade. 1994 fick han Hallsbergs kulturstipendium.

Han kommer att föreläsa över ämnet ”Författare jag mött”. Palmqvist började arbete i Hallsbergs bokhandel direkt efter realskolan och han fortsatte i nära 50 år. Han anordnade ett stort antal författarbesök och lärde bland andra känna Torsten Ehrenmark som presenterade sina böcker i 18 år. Bo Palmqvist kommer att berätta om sina möten med de författare han anlitade. 1994 fick han Hallsbergs kulturstipendium.