2015-10-07 06:00

2015-10-07 06:00

Värdefull kalkbarrskog får särskilt skydd

GRANBERGSDAL: En av länets mest värdefulla skogsmiljöer enligt Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har beslutat biotopskyddsområde för ett 1,6 hektar stort område på en skogsfastighet i Granbergsdal. Området beskrivs som en av länets mest värdefulla skogsmiljöer med barrskog på kalkrik mark.

Skogsområdet är en blockig bergssluttning och förutom äldre granskog finns här också gott om äldre lövträd som asp. Granarna ses som en genresurs och åtgärder och tillsyn ska utformas utifrån det. Intill området finns också fler nyckelbiotoper.

Beslutet fattades i slutet av september men har föregåtts av en lång process där området först identifierats som nyckelbiotop följt av diskussioner mellan markägaren och Skogsstyrelsen.

All framtid

Skyddet för ett biotopskyddsområde gäller för all framtid och även om skogsägaren rent formellt äger marken är alla åtgärder i området förbjudna. Skogsägaren får en engångsersättning motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent för framtida produktion.

– Jag får hyggligt betalt för det här, säger Ola Karlsson som äger skogen ifråga.

Karlsson menar att det är ett större problem med områden som utpekas som nyckelbiotoper men ännu inte fått något skydd. Teoretiskt kan skogsägaren avverka sådan skog men alla åtgärder måste godkännas av Skogsstyrelsen som i praktiken säger nej.

– Det kan vara väldigt bekymmersamt för någon som precis köpt en fastighet och behöver avverka för att betala av lån. Det går inte att sälja fastigheten och man får inte avverka, säger Karlsson.

Statens ersättning för naturskyddade områden har förbättrats rejält på senare år och flertalet skogsägare är i dag positivt inställda. Väntan på skyddsbeslut och ersättning kan dock bli lång.

– Vi har ett tryck i dag och det som saknas är pengar, säger Peter Alverblad på Skogsstyrelsen.

Skogsområdet är en blockig bergssluttning och förutom äldre granskog finns här också gott om äldre lövträd som asp. Granarna ses som en genresurs och åtgärder och tillsyn ska utformas utifrån det. Intill området finns också fler nyckelbiotoper.

Beslutet fattades i slutet av september men har föregåtts av en lång process där området först identifierats som nyckelbiotop följt av diskussioner mellan markägaren och Skogsstyrelsen.

All framtid

Skyddet för ett biotopskyddsområde gäller för all framtid och även om skogsägaren rent formellt äger marken är alla åtgärder i området förbjudna. Skogsägaren får en engångsersättning motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent för framtida produktion.

– Jag får hyggligt betalt för det här, säger Ola Karlsson som äger skogen ifråga.

Karlsson menar att det är ett större problem med områden som utpekas som nyckelbiotoper men ännu inte fått något skydd. Teoretiskt kan skogsägaren avverka sådan skog men alla åtgärder måste godkännas av Skogsstyrelsen som i praktiken säger nej.

– Det kan vara väldigt bekymmersamt för någon som precis köpt en fastighet och behöver avverka för att betala av lån. Det går inte att sälja fastigheten och man får inte avverka, säger Karlsson.

Statens ersättning för naturskyddade områden har förbättrats rejält på senare år och flertalet skogsägare är i dag positivt inställda. Väntan på skyddsbeslut och ersättning kan dock bli lång.

– Vi har ett tryck i dag och det som saknas är pengar, säger Peter Alverblad på Skogsstyrelsen.