2015-10-07 15:53

2015-10-07 15:54

Så många flyktingar kan tas emot med kort varsel

Karlskoga och Degerfors kommuner har inventerat beredskapsboenden

Mängden asylsökande ökar allt mer. Därför bad Migrationsverket kommunerna att ta reda på hur många evakueringsboenden de kan få fram med kort varsel. Nu har Karlskoga och Degerfors svarat.

Den 1 oktober fanns det 108 557 asylsökande i Sverige. Av dem befann sig 4858 i länet. I Degerfors fanns det 49 asylsökande, medan det i Karlskoga fanns 535.

Under en veckas tid, mellan 29 september och 5 oktober, sökte 7621 personer asyl i Sverige. Av dem var 1712 ensamkommande barn. De flesta flyktingarna kom från Syrien, Afghanistan och Irak.

För att uttrycka det kort: Migrationsverket, som ska förse de asylsökande med boende, har bråda dagar.

– Vi letar boenden kontinuerligt. Om någon hör av sig till oss och vill hyra ut kollar vi om det de har att erbjuda stämmer med vårt behov. Stämmer det skriver vi avtal, säger Sara Sundelius på Migrationsverkets presstjänst.

Migrationsverket har via länsstyrelsen uppmanat kommunerna att ha beredskap med så kallade evakueringsboenden för människor på flykt, innan själva asylförfarandet tar vid. Det vill säga akuta lösningar till boendeplatser.

Man har skickat ut förfrågningar till landets kommuner för att får veta hur många platser kommunerna kan skaka fram med kort varsel.

Karlskogas svar på frågan är att man kan få fram 24 platser med 24 timmars varsel. Det handlar om en lokal som är i kommunens ägo. Men vad det rör sig om för lokal vill man inte gå ut med i pressen. I Degerfors är de inte lika förtegna.

Vinterbonade stugor

– Migrationsverket vill ha rapport om allt vi har, från hotell och vandrarhem till campingar och till och med gymnastikhallar, säger Degerfors kommuns kanslichef Maria Eriksson och fortsätter:

– Men vad gäller gymnastikhallar har vi problem för där är ju verksamhet och skolbarnen behöver ju få ha sina idrottslektioner. Dessutom behövs viss omställningstid, vi kan ju inte ha madrasser där bara utifall.

Kommunens krisinformatör Susanna Göransdotter berättar att man från kommunens sida pratat med arrendatorn till campingen, där stugorna är vinterbonade.

– Men om det blir aktuellt så är det ju ett avtal mellan arrendatorn och Migrationsverket. Kommunen berörs bara i sekundära verksamheter som exempelvis sophantering, förklarar Göransdotter.

Degerfors kommun har till Migrationsverket rapporterat in 66 platser på campingen och 26 platser i ett av husen på Gärdesvägen, förr var där ungkarlsbaracker. Men även i det sistnämnda exemplet krävs en viss omställelsetid.

Krävde snabba svar

Att läget är akut framgår med all önskvärd tydlighet av ett frågeformulär som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade ut till kommunerna i länet på tisdagen. Man ville nämligen ha svar på frågorna redan under onsdagen.

– Det är exceptionellt att en myndighet hör av sig och vill ha svar inom ett dygn, säger Susanna Göransdotter.

Frågorna gällde bland annat hur kommunerna klarar vissa åtaganden – som exempelvis vård och skola – om flyktingantalet i länet skulle fördubblas.

Den 1 oktober fanns det 108 557 asylsökande i Sverige. Av dem befann sig 4858 i länet. I Degerfors fanns det 49 asylsökande, medan det i Karlskoga fanns 535.

Under en veckas tid, mellan 29 september och 5 oktober, sökte 7621 personer asyl i Sverige. Av dem var 1712 ensamkommande barn. De flesta flyktingarna kom från Syrien, Afghanistan och Irak.

För att uttrycka det kort: Migrationsverket, som ska förse de asylsökande med boende, har bråda dagar.

– Vi letar boenden kontinuerligt. Om någon hör av sig till oss och vill hyra ut kollar vi om det de har att erbjuda stämmer med vårt behov. Stämmer det skriver vi avtal, säger Sara Sundelius på Migrationsverkets presstjänst.

Migrationsverket har via länsstyrelsen uppmanat kommunerna att ha beredskap med så kallade evakueringsboenden för människor på flykt, innan själva asylförfarandet tar vid. Det vill säga akuta lösningar till boendeplatser.

Man har skickat ut förfrågningar till landets kommuner för att får veta hur många platser kommunerna kan skaka fram med kort varsel.

Karlskogas svar på frågan är att man kan få fram 24 platser med 24 timmars varsel. Det handlar om en lokal som är i kommunens ägo. Men vad det rör sig om för lokal vill man inte gå ut med i pressen. I Degerfors är de inte lika förtegna.

Vinterbonade stugor

– Migrationsverket vill ha rapport om allt vi har, från hotell och vandrarhem till campingar och till och med gymnastikhallar, säger Degerfors kommuns kanslichef Maria Eriksson och fortsätter:

– Men vad gäller gymnastikhallar har vi problem för där är ju verksamhet och skolbarnen behöver ju få ha sina idrottslektioner. Dessutom behövs viss omställningstid, vi kan ju inte ha madrasser där bara utifall.

Kommunens krisinformatör Susanna Göransdotter berättar att man från kommunens sida pratat med arrendatorn till campingen, där stugorna är vinterbonade.

– Men om det blir aktuellt så är det ju ett avtal mellan arrendatorn och Migrationsverket. Kommunen berörs bara i sekundära verksamheter som exempelvis sophantering, förklarar Göransdotter.

Degerfors kommun har till Migrationsverket rapporterat in 66 platser på campingen och 26 platser i ett av husen på Gärdesvägen, förr var där ungkarlsbaracker. Men även i det sistnämnda exemplet krävs en viss omställelsetid.

Krävde snabba svar

Att läget är akut framgår med all önskvärd tydlighet av ett frågeformulär som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade ut till kommunerna i länet på tisdagen. Man ville nämligen ha svar på frågorna redan under onsdagen.

– Det är exceptionellt att en myndighet hör av sig och vill ha svar inom ett dygn, säger Susanna Göransdotter.

Frågorna gällde bland annat hur kommunerna klarar vissa åtaganden – som exempelvis vård och skola – om flyktingantalet i länet skulle fördubblas.