2015-10-07 16:28

2015-10-07 16:40

Lyft att köpa 3D-printer

KARLSKOGA: Universitetet, Dynamics och Lasertech samarbetar

En 3D-printer skall köpas in.

Och det är tunga namn som ligger bakom köpet – Örebro universitet, Saab Dynamics och Lasertech i Karlskoga.

– Det är ett udda kliv att samarbeta så nära med ett universitet, men det känns rätt för alla inblandade, säger Lasertechs platschef Håkan Holmqvist.

Överenskommelsen innebär bland annat att universitetet och Lasertech skall utveckla ett tiotal uppfinningar. Enligt ett pressmeddelande är alla parter nöjda med uppgörelsen.

– Samarbetet ger goda förutsättningar för oss att fortsätta bedriva kvalitativ forskning, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

I Karlskoga

3D-printern är en så kallad EBM-printer (Electronic Beam Melting) och kommer att vara placerad i företaget Lasertechs lokaler i Karlskoga.

– Den bygger på elektronstråleteknik, säger Håkan Holmqvist.

Han berättar att EBM-printern i grunden bygger på samma princip som laserprintern, men att det skiljer en del mellan de två typerna.

– EBM-printern arbetar i högre temperatur och i vacuum, medan laserprintern arbetar i lägre temperatur och i inert gas, till exempel argon eller kvävgas. EBM-printern är snabbare, men det är på bekostnad av ytfinheten, säger Håkan Holmqvist.

Printern bidrar till att utveckla den innovativa miljön kring Alfred Nobel Science Park i Karlskoga.

Revolutionerande

– På Saab har vi redan tagit beslut om att använda 3D-printning, så det här avtalet var strategiskt viktigt för oss, säger Göran Backlund, affärsutvecklare på Saab Dynamics.

Det är något som Torbjörn Holmstedt, en av grundarna till Lasertech LSH AB, håller med om:

– Tekniken är revolutionerade tillverkningstekniskt sett. Förutom de två 3D-maskinerna med laserteknik så har vi med en Arcam EBM en komplett maskinpark. Vi har legat efter övriga Europa men det här samarbetet gör det möjligt att växla upp.

– En fördel med den nya printern är att vi kan rikta in oss på en helt annan bransch, nämligen flygindustrin. Där har man använt den här metoden ett tag, säger Håkan Holmqvist.

I industriella 3D-skrivare byggs detaljerna upp lager för lager med laser eller elektronstråle som ”ritar” mönster i en bädd av råmaterial i pulverform.

Överenskommelsen innebär bland annat att universitetet och Lasertech skall utveckla ett tiotal uppfinningar. Enligt ett pressmeddelande är alla parter nöjda med uppgörelsen.

– Samarbetet ger goda förutsättningar för oss att fortsätta bedriva kvalitativ forskning, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

I Karlskoga

3D-printern är en så kallad EBM-printer (Electronic Beam Melting) och kommer att vara placerad i företaget Lasertechs lokaler i Karlskoga.

– Den bygger på elektronstråleteknik, säger Håkan Holmqvist.

Han berättar att EBM-printern i grunden bygger på samma princip som laserprintern, men att det skiljer en del mellan de två typerna.

– EBM-printern arbetar i högre temperatur och i vacuum, medan laserprintern arbetar i lägre temperatur och i inert gas, till exempel argon eller kvävgas. EBM-printern är snabbare, men det är på bekostnad av ytfinheten, säger Håkan Holmqvist.

Printern bidrar till att utveckla den innovativa miljön kring Alfred Nobel Science Park i Karlskoga.

Revolutionerande

– På Saab har vi redan tagit beslut om att använda 3D-printning, så det här avtalet var strategiskt viktigt för oss, säger Göran Backlund, affärsutvecklare på Saab Dynamics.

Det är något som Torbjörn Holmstedt, en av grundarna till Lasertech LSH AB, håller med om:

– Tekniken är revolutionerade tillverkningstekniskt sett. Förutom de två 3D-maskinerna med laserteknik så har vi med en Arcam EBM en komplett maskinpark. Vi har legat efter övriga Europa men det här samarbetet gör det möjligt att växla upp.

– En fördel med den nya printern är att vi kan rikta in oss på en helt annan bransch, nämligen flygindustrin. Där har man använt den här metoden ett tag, säger Håkan Holmqvist.

I industriella 3D-skrivare byggs detaljerna upp lager för lager med laser eller elektronstråle som ”ritar” mönster i en bädd av råmaterial i pulverform.