2015-10-07 14:34

2015-10-07 14:34

Länet i digital topp

ÖREBRO LÄN NOTERAT

Digitaliseringskommissionens senaste utvärdering, den tredje i ordningen efter två utvärderingar under 2014, sägs visa att Örebro län ligger bra till med att utveckla användningen av digital teknik som kan möta framtidens utmaningar. Örebro län är ett av totalt 14 län som antagit en regional digital agenda. Den 18 november kommer Länsstyrelsen att tillsammans med Region Örebro län genomföra DA-dagen där regionens digitala utveckling ska diskuteras.

Digitaliseringskommissionens senaste utvärdering, den tredje i ordningen efter två utvärderingar under 2014, sägs visa att Örebro län ligger bra till med att utveckla användningen av digital teknik som kan möta framtidens utmaningar. Örebro län är ett av totalt 14 län som antagit en regional digital agenda. Den 18 november kommer Länsstyrelsen att tillsammans med Region Örebro län genomföra DA-dagen där regionens digitala utveckling ska diskuteras.