2015-10-07 14:27

2015-10-07 14:27

Kräver inga åtgärder

KARLSKOGA

En knappt ettårig flicka blev sommaren 2011 akut sjuk och hamnade på Universitetssjukhusets akutmottagning.

Flickan drabbades av svåra följdverkningar och i februari anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som avslutar ärendet utan vidare åtgärd. ”Enbart den omständigheten att rätt diagnos inte kan ställas utgör inte grund för kritik” skriver IVO och anför även att den så kallade screeningen av alla nyfödda för metabola sjukdomar (PKU-prov) nu kan avslöja aktuell sjukdom tidigt.

Flickan drabbades av svåra följdverkningar och i februari anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som avslutar ärendet utan vidare åtgärd. ”Enbart den omständigheten att rätt diagnos inte kan ställas utgör inte grund för kritik” skriver IVO och anför även att den så kallade screeningen av alla nyfödda för metabola sjukdomar (PKU-prov) nu kan avslöja aktuell sjukdom tidigt.