2015-10-07 14:23

2015-10-07 14:23

Ingen kritik efter dödsfall

KARLSKOGA

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att en person som bodde på ett seniorboende fick adekvat vård och behandling avseende ett sår som resulterade i att större delen av höger ben amputerades.

Anmälaren har också klagat på att närstående informerades men inte var delaktiga i beslutet om palliativ vård. IVO:s granskning visar att vården och behandlingen fortlöpande uppdaterades, omprövades och följdes upp och avslutar ärendet utan att rikta kritik mot vårdgivaren Karlskoga kommun.

Anmälaren har också klagat på att närstående informerades men inte var delaktiga i beslutet om palliativ vård. IVO:s granskning visar att vården och behandlingen fortlöpande uppdaterades, omprövades och följdes upp och avslutar ärendet utan att rikta kritik mot vårdgivaren Karlskoga kommun.