2015-10-06 14:41

2015-10-06 14:41

Lasarettet får kritik efter dödsfall

KARLSKOGA: IVO riktar allvarlig kritik mot allvarliga brister i vården på Karlskoga lasarett

Karlskoga lasarett får kritik av IVO efter utredningen av ett dödsfall som inträffade 2013. Patienten drabbades av en allvarlig vårdskada och borde ha anmälts enligt lex Maria, enligt IVO.

En man i 60-årsåldern avled i början av 2013 efter hjärtsvikt han inte återhämtade sig från. Mannens sambo anmälde händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där hon beskriver flera allvarliga brister i vården. Brister som bekräftas i IVOs utredning.

Mannen som led av kronisk njursvikt och diabetes sökte till akutmottagningen på Karlskoga lasarett på grund av andfåddhet men lades först in på en medicinavdelning i stället för på intensivvårdsavdelningen, IVA, trots att flera värden var avvikande.

Lång tid för analys

När mannen fick hjärtsvikt dagen därpå fungerade varken rutinerna eller utrustningen för hjärt- och lungräddning som den skulle på vårdavdelningen.

Hjärt- och lungräddningen fortsatte på intensivvårdsavdelningen där mannen fick puls men han återfick aldrig medvetandet och avled en kort tid därefter.

Det tog över ett år innan lasarettets händelseanalys gjordes och den anmälningsansvarige läkaren har angett den långa tiden och att berörd personal mått dåligt bland skälen att inte göra en lex Maria-anmälan.

IVO konstaterar att det fanns omfattande och allvarliga brister och att kraven på god vård inte uppfyllts. IVO pekar på brister i organisation, kompetens och utrustning men ser positivt på att omfattande åtgärder vidtagits för att förebygga liknande händelser. IVO ska följa upp beslutet med en inspektion under hösten 2015.

En man i 60-årsåldern avled i början av 2013 efter hjärtsvikt han inte återhämtade sig från. Mannens sambo anmälde händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där hon beskriver flera allvarliga brister i vården. Brister som bekräftas i IVOs utredning.

Mannen som led av kronisk njursvikt och diabetes sökte till akutmottagningen på Karlskoga lasarett på grund av andfåddhet men lades först in på en medicinavdelning i stället för på intensivvårdsavdelningen, IVA, trots att flera värden var avvikande.

Lång tid för analys

När mannen fick hjärtsvikt dagen därpå fungerade varken rutinerna eller utrustningen för hjärt- och lungräddning som den skulle på vårdavdelningen.

Hjärt- och lungräddningen fortsatte på intensivvårdsavdelningen där mannen fick puls men han återfick aldrig medvetandet och avled en kort tid därefter.

Det tog över ett år innan lasarettets händelseanalys gjordes och den anmälningsansvarige läkaren har angett den långa tiden och att berörd personal mått dåligt bland skälen att inte göra en lex Maria-anmälan.

IVO konstaterar att det fanns omfattande och allvarliga brister och att kraven på god vård inte uppfyllts. IVO pekar på brister i organisation, kompetens och utrustning men ser positivt på att omfattande åtgärder vidtagits för att förebygga liknande händelser. IVO ska följa upp beslutet med en inspektion under hösten 2015.