2015-10-06 06:00

2015-10-06 12:47

Hon vill att fler kör biogasbil

KARLSKOGA: Pia Renman (M) föreslår att alla anställda i kommunen erbjuds miljöbil som personalbil

Genom att erbjuda alla anställda en miljöbil som personalbil kan Karlskoga kommun skynda på omställningen till biogasbilar och andra miljöanpassade fordon, tycker Pia Renman (M).

Renman menar att skattereglerna gör det ekonomiskt fördelaktigt för flertalet anställda att ha en miljöbil som personalbil genom arbetsgivaren.

Därför föreslår hon i en motion till kommunfullmäktige att alla anställda, oavsett befattning, inom Karlskoga kommun och de kommunägda bolagen erbjuds förmånen.

Det finns givetvis en miljötanke bakom förslaget och Renman argumenterar för att man genom att öka andelen fordon med låga utsläpp av koldioxid kan förverkliga omställningen till en mer miljöanpassad fordonspark.

Skyndar på omställning

Hon konstaterar också att Karlskoga valt att satsa på en biogasanläggning som behöver stärkas ytterligare för att anläggningen ska utnyttjas optimalt. Möjligheten att få miljöbil som personalbil kan vara ett sätt att skynda på omställningen till biogasbilar eller andra miljöanpassade fordon.

Personalbil fungerar så att arbetsgivaren erbjuder den anställde en bil, oftast med ett treårigt avtal, där kostnaden för bilen dras av från den anställdes lön. De kostnader som uppstår när kommunen ska administrerar det här kan tas ut som ett schablonbelopp av de anställda som utnyttjar förmånen, föreslår Renman.

Förutom de positiva effekterna för miljön framhåller Renman att personalbil är en uppskattad form av personalförmån och att det skulle stärka bilden av Karlskoga kommun som en attraktiv arbetsgivare om förslaget genomförs.

Renman menar att skattereglerna gör det ekonomiskt fördelaktigt för flertalet anställda att ha en miljöbil som personalbil genom arbetsgivaren.

Därför föreslår hon i en motion till kommunfullmäktige att alla anställda, oavsett befattning, inom Karlskoga kommun och de kommunägda bolagen erbjuds förmånen.

Det finns givetvis en miljötanke bakom förslaget och Renman argumenterar för att man genom att öka andelen fordon med låga utsläpp av koldioxid kan förverkliga omställningen till en mer miljöanpassad fordonspark.

Skyndar på omställning

Hon konstaterar också att Karlskoga valt att satsa på en biogasanläggning som behöver stärkas ytterligare för att anläggningen ska utnyttjas optimalt. Möjligheten att få miljöbil som personalbil kan vara ett sätt att skynda på omställningen till biogasbilar eller andra miljöanpassade fordon.

Personalbil fungerar så att arbetsgivaren erbjuder den anställde en bil, oftast med ett treårigt avtal, där kostnaden för bilen dras av från den anställdes lön. De kostnader som uppstår när kommunen ska administrerar det här kan tas ut som ett schablonbelopp av de anställda som utnyttjar förmånen, föreslår Renman.

Förutom de positiva effekterna för miljön framhåller Renman att personalbil är en uppskattad form av personalförmån och att det skulle stärka bilden av Karlskoga kommun som en attraktiv arbetsgivare om förslaget genomförs.