2015-10-06 16:45

2015-10-06 16:46

Flyttar beslut om motioner

KARLSKOGA: Politiker får delta på distans

Beslutet om vilken nämnd som ska utreda motioner och medborgarförslag kommer förmodligen att flyttas från kommunfullmäktiges ordförande till kanslichefen för kommunstyrelsens ledningskontor. Det kan också bli möjligt för ledamöter att delta i kommunfullmäktige på distans.

När en motion eller ett medborgarförslag i dag läggs fram i kommunfullmäktige avgör kommunfullmäktiges ordförande vilken eller vilka nämnder som ska utreda förslagen innan de kommer tillbaka för beslut.

Beslutet om vem som ska utreda motioner och medborgarförslag kommer ofta snabbt och ogenomtänkt. Det händer att förslagen hamnar fel vilket leder till att utredningarna tar längre tid än nödvändigt. I stället ska ansvaret flyttas till kommunstyrelsen som i sin tur delegerar beslutet till en tjänsteman.

– Om det ändå skulle bli fel så kommer det tillbaka till kommunstyrelsen så vi tar inte bort vår beslutsrätt, förklarar kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Förhoppningen är att motioner och medborgarförslag ska behandlas snabbare och få bättre svar.

Bild och ljud i realtid

Det kan också bli möjligt för kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans via bildskärm. Det finns dock ett par krav för att det ska vara lagligt så förmodligen blir det inte så vanligt förekommande. Kraven är att bild- och ljudöverföringen sker i realtid och en anmälan om att delta på distans måste lämnas in minst två veckor i förväg.

De här förändringarna bygger på nya rekommendationer från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Kommunfullmäktige beslutar själv om att ändra sin arbetsordning men det finns en bred politisk majoritet för förändringarna så förändringarna går sannolikt igenom.

När en motion eller ett medborgarförslag i dag läggs fram i kommunfullmäktige avgör kommunfullmäktiges ordförande vilken eller vilka nämnder som ska utreda förslagen innan de kommer tillbaka för beslut.

Beslutet om vem som ska utreda motioner och medborgarförslag kommer ofta snabbt och ogenomtänkt. Det händer att förslagen hamnar fel vilket leder till att utredningarna tar längre tid än nödvändigt. I stället ska ansvaret flyttas till kommunstyrelsen som i sin tur delegerar beslutet till en tjänsteman.

– Om det ändå skulle bli fel så kommer det tillbaka till kommunstyrelsen så vi tar inte bort vår beslutsrätt, förklarar kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Förhoppningen är att motioner och medborgarförslag ska behandlas snabbare och få bättre svar.

Bild och ljud i realtid

Det kan också bli möjligt för kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans via bildskärm. Det finns dock ett par krav för att det ska vara lagligt så förmodligen blir det inte så vanligt förekommande. Kraven är att bild- och ljudöverföringen sker i realtid och en anmälan om att delta på distans måste lämnas in minst två veckor i förväg.

De här förändringarna bygger på nya rekommendationer från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Kommunfullmäktige beslutar själv om att ändra sin arbetsordning men det finns en bred politisk majoritet för förändringarna så förändringarna går sannolikt igenom.