2015-10-06 17:19

2015-10-06 17:19

Allt fler kuggar på körkortsprovet

KARLSKOGA: Ny studie ska vända den nedåtgående trenden

Körkort. Allt fler kuggar på körkortsprovet. Nu vill Trafikverket veta vad det beror på och låter forskare på VTI ta reda på orsaken.
– Det går stadigt utför och jag välkomnar studien, säger Beatrice Hansen på Körkortsexpressen i Karlskoga.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått i uppdrag av Trafikverket att försöka hitta orsaker och ta fram åtgärder som eventuellt kan vända den negativa trenden. Trenden att allt färre inte klarar av att ta sitt bilkörkort på första försöket.

Inte färdiga

– De är helt enkelt inte färdigutbildade för uppkörningen. Det kan vara en av orsakerna. En annan orsak är att det chansas för mycket. Man tror att man klarar uppkörningen efter att man övningskört privat, bokar ett privat prov hos Trafikverket.

Hårdare krav

– Dels har kraven på körkortsutbildningen ökat under åren, säger Beatrice Hansen. Hon ser också att flera personer med utländsk bakgrund kommer till trafikskolan och vill endast köra upp för ett svenskt körkort.

– De kanske har kört bil i hemlandet i flera år och är rutinerade förare men kraven och följandet av regler i Sverige är på en annan nivå i det land man kommer från.

De teoriprov som gjorts i Örebro län visar under perioden januari-augusti 2015 att totalt har 6 744 kunskapsprov gjorts, av dessa var 2 858 godkända och 3 886 underkända. Bland kvinnorna är det 46,41 procent godkända och bland männen har 39,34 procent godkänts.

När det gäller körprovet är det 5 509 som anmält sitt intresse för att köra upp. 2 542 klarade provet medan 2 967 kuggades. 48,44 procent kvinnor godkändes och bland männen var det 44,20 procent som blev godkända.

Brister

Beatrice Hansen menar att det finns brister i utbildningen som behöver ses över.

– Skulle personerna ha varit färdigutbildade hade sättet att boka/köra upp inte varit något problem.

Rapporten från VTI klar under sommaren 2016.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått i uppdrag av Trafikverket att försöka hitta orsaker och ta fram åtgärder som eventuellt kan vända den negativa trenden. Trenden att allt färre inte klarar av att ta sitt bilkörkort på första försöket.

Inte färdiga

– De är helt enkelt inte färdigutbildade för uppkörningen. Det kan vara en av orsakerna. En annan orsak är att det chansas för mycket. Man tror att man klarar uppkörningen efter att man övningskört privat, bokar ett privat prov hos Trafikverket.

Hårdare krav

– Dels har kraven på körkortsutbildningen ökat under åren, säger Beatrice Hansen. Hon ser också att flera personer med utländsk bakgrund kommer till trafikskolan och vill endast köra upp för ett svenskt körkort.

– De kanske har kört bil i hemlandet i flera år och är rutinerade förare men kraven och följandet av regler i Sverige är på en annan nivå i det land man kommer från.

De teoriprov som gjorts i Örebro län visar under perioden januari-augusti 2015 att totalt har 6 744 kunskapsprov gjorts, av dessa var 2 858 godkända och 3 886 underkända. Bland kvinnorna är det 46,41 procent godkända och bland männen har 39,34 procent godkänts.

När det gäller körprovet är det 5 509 som anmält sitt intresse för att köra upp. 2 542 klarade provet medan 2 967 kuggades. 48,44 procent kvinnor godkändes och bland männen var det 44,20 procent som blev godkända.

Brister

Beatrice Hansen menar att det finns brister i utbildningen som behöver ses över.

– Skulle personerna ha varit färdigutbildade hade sättet att boka/köra upp inte varit något problem.

Rapporten från VTI klar under sommaren 2016.