2015-10-05 06:00

2015-10-06 11:22

Satsar på kombohus

KARLSKOGA: Nu planerar Karlskogahem för nybyggnation

Den ökade efterfrågan på bostäder i Karlskoga har lett till en ny situation där allmännyttan får ta på sig ansvaret för nybyggnation. Det Karlskogahem nu planerar för, är en satsning på så kallade kombohus.

– Det är en typ av standardiserade lägenheter som innebär att man får lägre byggkostnader och därmed en lägre hyra. Vi tror att det finns ett behov, folk måste ju kunna betala hyran också, säger Rolf Lindberg, Karlskogahems styrelseordförande.

Två fastigheter med 16 lägenheter vardera planeras och det som man nu ska titta närmare på är var de ska byggas. Rolf Lindberg ser flera attraktiva områden i Karlskoga där det mest attraktiva är centralt placerade Katrinedalsparken.

I österled

För just den här typen av hus kanske det området ändå undantas. Det är mer tänkt för en kombination av affärer och bostäder och ligger lite längre fram i tiden. Där utesluter för övrigt inte Lindberg ett samarbete med något av de bolag som jobbar med den typen av handelsplatser. I nuläget är det dock kombohusen som ska hitta sin plats.

– Ett område som jag ser som attraktivt är på öster intill Österledsskolan. Där finns närhet till affärer, vårdcentral, förskola och skola. Skrantafallet och Ekeby är andra tänkbara områden, förklarar Rolf Lindberg.

Studiebesök

Var det så småningom blir kommer Karlskogahem att ta ställning till i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Innan en byggprocess kan komma i gång ska ett beslut också ta sig igenom den politiska processen och till sist avgöras i kommunfullmäktige.

– Det är så när det gäller större investeringar, förklarar Rolf Lindberg.

De hus som planeras är en typ av hus som tagits fram efter en tävling som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Sabo) utlyste. Intresset för att bygga billigare är stort hos flera kommuner och kombohus byggs nu regelbundet. Från Karlskoga har man bland annat varit på studiebesök i Fjugesta och tittat på den typ av lägenheter det handlar om.

– Det är alltså ett enklare och billigare bygge och lägenheterna ser likadana ut över hela Sverige. Jag blev faktiskt imponerad av den standard man kunde visa upp. Det är väldigt välplanerade tvåor och treor, berättar Rolf Lindberg.

Egna pengar

Han tror att satsningen inte minst kan locka pensionärer som vill flytta från sitt hus till en lägenhet och få en billigare hyra än i exempelvis Fruktlunden. En trea på 72 kvadratmeter kan hamna på runt 8 400 kronor i månaden, säger han.

Fruktlunden var för övrigt allmännyttans första nybyggnation på 30 år och inte så långt tid därefter är det alltså aktuellt med nybyggnation igen.

– Jag ser inte det här som någon större risk utan räknar med att fylla lägenheterna. Vår ekonomiska situation i dag är också bra vilket gör att vi kan bygga för egna pengar.

Beslut till våren?

Rolf Lindberg tycker att allmännyttan kommit att spela en allt viktigare roll i kommuner som Karlskoga där intresset för att bygga är litet bland privata aktörer.

– Det är tufft i dag med lån och regler för nedskrivning och det kostar ju lika mycket att bygga i Karlskoga som i en storstad där det är en helt annan marknad, menar han.

Planeringsarbetet går nu vidare och ett beslut att bygga skulle kunna fattas våren 2016. I bästa fall kan sedan kombohusen vara på plats under 2017, eftersom de går att bygga lite fortare än ”vanliga” hus.

– Det är en typ av standardiserade lägenheter som innebär att man får lägre byggkostnader och därmed en lägre hyra. Vi tror att det finns ett behov, folk måste ju kunna betala hyran också, säger Rolf Lindberg, Karlskogahems styrelseordförande.

Två fastigheter med 16 lägenheter vardera planeras och det som man nu ska titta närmare på är var de ska byggas. Rolf Lindberg ser flera attraktiva områden i Karlskoga där det mest attraktiva är centralt placerade Katrinedalsparken.

I österled

För just den här typen av hus kanske det området ändå undantas. Det är mer tänkt för en kombination av affärer och bostäder och ligger lite längre fram i tiden. Där utesluter för övrigt inte Lindberg ett samarbete med något av de bolag som jobbar med den typen av handelsplatser. I nuläget är det dock kombohusen som ska hitta sin plats.

– Ett område som jag ser som attraktivt är på öster intill Österledsskolan. Där finns närhet till affärer, vårdcentral, förskola och skola. Skrantafallet och Ekeby är andra tänkbara områden, förklarar Rolf Lindberg.

Studiebesök

Var det så småningom blir kommer Karlskogahem att ta ställning till i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Innan en byggprocess kan komma i gång ska ett beslut också ta sig igenom den politiska processen och till sist avgöras i kommunfullmäktige.

– Det är så när det gäller större investeringar, förklarar Rolf Lindberg.

De hus som planeras är en typ av hus som tagits fram efter en tävling som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Sabo) utlyste. Intresset för att bygga billigare är stort hos flera kommuner och kombohus byggs nu regelbundet. Från Karlskoga har man bland annat varit på studiebesök i Fjugesta och tittat på den typ av lägenheter det handlar om.

– Det är alltså ett enklare och billigare bygge och lägenheterna ser likadana ut över hela Sverige. Jag blev faktiskt imponerad av den standard man kunde visa upp. Det är väldigt välplanerade tvåor och treor, berättar Rolf Lindberg.

Egna pengar

Han tror att satsningen inte minst kan locka pensionärer som vill flytta från sitt hus till en lägenhet och få en billigare hyra än i exempelvis Fruktlunden. En trea på 72 kvadratmeter kan hamna på runt 8 400 kronor i månaden, säger han.

Fruktlunden var för övrigt allmännyttans första nybyggnation på 30 år och inte så långt tid därefter är det alltså aktuellt med nybyggnation igen.

– Jag ser inte det här som någon större risk utan räknar med att fylla lägenheterna. Vår ekonomiska situation i dag är också bra vilket gör att vi kan bygga för egna pengar.

Beslut till våren?

Rolf Lindberg tycker att allmännyttan kommit att spela en allt viktigare roll i kommuner som Karlskoga där intresset för att bygga är litet bland privata aktörer.

– Det är tufft i dag med lån och regler för nedskrivning och det kostar ju lika mycket att bygga i Karlskoga som i en storstad där det är en helt annan marknad, menar han.

Planeringsarbetet går nu vidare och ett beslut att bygga skulle kunna fattas våren 2016. I bästa fall kan sedan kombohusen vara på plats under 2017, eftersom de går att bygga lite fortare än ”vanliga” hus.