2015-10-04 16:20

2015-10-04 16:20

"Archer bör stanna i Sverige"

KARLSKOGA: FP vill ha nytt kustförsvar

De 24 exemplar av artillerisystemet Archer som Norge ratade kan komma att stanna i Sverige istället för att säljas utomlands. Det är i alla fall vad Folkpartiet vill.

Fp-ledaren Jan Björklund kräver enligt Dagens Nyheter att pjäserna bildar kärnan i ett helt nytt kustförsvarsförband för Gotland och skärgårdarna.

Till DN säger Björklund att det var ett misstag att avveckla det svenska kustförsvaret med kustartilleri och robotar. Med Rysslands upprustning i Östersjön behöver vi upprätta ett kustförsvar, menar han.

Tillverkas i Karlskoga

Archer som tillverkas av BAE i Karlskoga beställdes ursprungligen av Försvarets Materielverk (FMV) och var ett svenskt-norskt samarbete där det var tänkt att 24 pjäser skulle levereras till Sverige och 24 till Norge. När Norge sedan backade från affären blev förslaget till lösning att de ”norska” pjäserna skulle exporteras till något annat lämpligt land.

Den lösningen vänder sig nu alltså Jan Björklund emot.

– Archer är ett mycket bra system och att svenska försvaret endast har 24 pjäser är närmast skrattretande. När nu försvarsförmågan ska stärkas behövs fler artilleripjäser. Archer kan bli kärnan i ett nytt rörligt kustförsvar som ska etableras på Gotland, i Blekinge samt runt Stockholm och Göteborg, säger Jan Björklund.

Får medhåll

Björklunds utspel har så här långt fått medhåll av militär expertis vid Försvarshögskolan där överste Jan Mörtberg menar att Sverige med 48 pjäser i stället för 24 ökar möjligheterna att bekämpa fientliga luftlandsättningar.

Archer är i princip en fälthaubits på hjul med lång räckvidd, snabbhet och stor rörlighet där man också satsat på hög säkerhet för besättningen.

Fp-ledaren Jan Björklund kräver enligt Dagens Nyheter att pjäserna bildar kärnan i ett helt nytt kustförsvarsförband för Gotland och skärgårdarna.

Till DN säger Björklund att det var ett misstag att avveckla det svenska kustförsvaret med kustartilleri och robotar. Med Rysslands upprustning i Östersjön behöver vi upprätta ett kustförsvar, menar han.

Tillverkas i Karlskoga

Archer som tillverkas av BAE i Karlskoga beställdes ursprungligen av Försvarets Materielverk (FMV) och var ett svenskt-norskt samarbete där det var tänkt att 24 pjäser skulle levereras till Sverige och 24 till Norge. När Norge sedan backade från affären blev förslaget till lösning att de ”norska” pjäserna skulle exporteras till något annat lämpligt land.

Den lösningen vänder sig nu alltså Jan Björklund emot.

– Archer är ett mycket bra system och att svenska försvaret endast har 24 pjäser är närmast skrattretande. När nu försvarsförmågan ska stärkas behövs fler artilleripjäser. Archer kan bli kärnan i ett nytt rörligt kustförsvar som ska etableras på Gotland, i Blekinge samt runt Stockholm och Göteborg, säger Jan Björklund.

Får medhåll

Björklunds utspel har så här långt fått medhåll av militär expertis vid Försvarshögskolan där överste Jan Mörtberg menar att Sverige med 48 pjäser i stället för 24 ökar möjligheterna att bekämpa fientliga luftlandsättningar.

Archer är i princip en fälthaubits på hjul med lång räckvidd, snabbhet och stor rörlighet där man också satsat på hög säkerhet för besättningen.