2015-10-02 11:11

2015-10-02 11:11

NCC ska bygga nytt sjukhus

ÖREBRO NOTERAT

Region Örebro län har efter upphandling gett byggföretaget NCC Construction i uppdrag att bygga det nya H-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Det nya H-huset ska bland annat inrymma kirurgkliniker, en akutklinik och gemensam entré med det gamla sjukhuset. Arbetet påbörjas under 2016 och H-huset beräknas vara klart för inflyttning under 2020. Ordervärdet i upphandlingen är cirka en miljard kronor.

Det nya H-huset ska bland annat inrymma kirurgkliniker, en akutklinik och gemensam entré med det gamla sjukhuset. Arbetet påbörjas under 2016 och H-huset beräknas vara klart för inflyttning under 2020. Ordervärdet i upphandlingen är cirka en miljard kronor.