2015-10-02 14:40

2015-10-02 14:40

Får böta 3 000 för fotvård

KARLSKOGA NOTERAT

En kvinna i Karlskoga som bedrivit fotvård i hemmet får betala en miljösanktionsavgift på 3000 kronor för att hon inte anmält verksamheten till kommunens miljökontor innan den startade. Anmälan krävs av den som yrkesmässigt erbjuder allmänheten hygienisk behandling med stickande och/eller skärande verktyg.

Kvinnan lämnade in en anmälan om hälsoskyddsverksamhet i maj 2015 och vid samtal med miljöinspektören samma månad framgick att verksamheten med fotvård då redan pågått under ett och ett halvt år.

Miljösanktionsavgiften beslutas av kommunens myndighetsnämnd men det är Kammarkollegiet som tar emot betalningen och pengarna tillfaller staten. Miljösanktionsavgift kan tas ut även om överträdelsen inte sker med uppsåt

En kvinna i Karlskoga som bedrivit fotvård i hemmet får betala en miljösanktionsavgift på 3000 kronor för att hon inte anmält verksamheten till kommunens miljökontor innan den startade. Anmälan krävs av den som yrkesmässigt erbjuder allmänheten hygienisk behandling med stickande och/eller skärande verktyg.

Kvinnan lämnade in en anmälan om hälsoskyddsverksamhet i maj 2015 och vid samtal med miljöinspektören samma månad framgick att verksamheten med fotvård då redan pågått under ett och ett halvt år.

Miljösanktionsavgiften beslutas av kommunens myndighetsnämnd men det är Kammarkollegiet som tar emot betalningen och pengarna tillfaller staten. Miljösanktionsavgift kan tas ut även om överträdelsen inte sker med uppsåt