2015-10-02 19:44

2015-10-02 19:45

Bevakar Karlskoga

KARLSKOGA: Framtidsveckan lider mot sitt slut

Hur skapar man ett hållbart samhälle?
Therese Sundh och Liv Hellquist berättade i går hur det kan gå till.
– Att det finns grönområden och platser att leka på för våra barn och barnbarn, säger Liv Hellquist, kommunbiolog.

Vad gör då en kommunbiolog i Karlskoga?

– Just nu leder jag ett projekt som ska kartlägga att det finns gröna områden i Karlskoga i framtiden också. Det handlar om att vi kartlägger och bevakar naturområden.

Liv Hellquist fortsätter:

– Man blir lätt hemmablind och tänker inte på vilken fin strandremsa som finns nära centrum. Att vi har naturreservat att ströva i.

Projektet som Liv Hellquist leder följer också de internationella och nationella målen som är satta.

Djur och natur

Liv Hellquist visar en kartbild som visar på naturen i Värmland 1954.

– Den visar på mycket natur och djurliv. Den här kartan skulle lika gärna passa in på Karlskoga, men det vi i första hand tänker på när vi ska presentera Karlskoga är att staden har Bofors och är en industristad.

Lätt att bli hemmablind, menar Liv.

Projektet är en process i tre steg som ska antas under 2016 och vara ett planeringsverktyg för framtida utvecklingar i Karlskoga.

– Det ska säkra grönstrukturen på alla tätortsytor, visa på höga sociala värden, samhällsekonomiska värden och kulturhistoriska/etiska värden.

Therese Sundin som är miljösamordnare i kommunen berättar att ett av hennes områden är att titta på en giftfri förskola.

– Det handlar om att upprätta en kemikalieplan för förskolan där man tittar på maten och också på byggmaterial.

Gröna värden

Ett fåtal personer hade samlats för att lyssna till föredraget.

En fråga från publiken var att man önskade bättre information för nyanlända som inte förstår det som skrivs på svenska.

– Man vet inte vad avfall betyder till exempel. Det behövs mer information på olika språk, tycker mannen i fråga.

Gröna värden kunde vara att odla i bostadsområden, eller låta Centrumstråket med affärer också innehålla odlingar.

– Eller bygga äldreboende intill idrottsanläggningar som de har gjort i Schweiz.

Vad gör då en kommunbiolog i Karlskoga?

– Just nu leder jag ett projekt som ska kartlägga att det finns gröna områden i Karlskoga i framtiden också. Det handlar om att vi kartlägger och bevakar naturområden.

Liv Hellquist fortsätter:

– Man blir lätt hemmablind och tänker inte på vilken fin strandremsa som finns nära centrum. Att vi har naturreservat att ströva i.

Projektet som Liv Hellquist leder följer också de internationella och nationella målen som är satta.

Djur och natur

Liv Hellquist visar en kartbild som visar på naturen i Värmland 1954.

– Den visar på mycket natur och djurliv. Den här kartan skulle lika gärna passa in på Karlskoga, men det vi i första hand tänker på när vi ska presentera Karlskoga är att staden har Bofors och är en industristad.

Lätt att bli hemmablind, menar Liv.

Projektet är en process i tre steg som ska antas under 2016 och vara ett planeringsverktyg för framtida utvecklingar i Karlskoga.

– Det ska säkra grönstrukturen på alla tätortsytor, visa på höga sociala värden, samhällsekonomiska värden och kulturhistoriska/etiska värden.

Therese Sundin som är miljösamordnare i kommunen berättar att ett av hennes områden är att titta på en giftfri förskola.

– Det handlar om att upprätta en kemikalieplan för förskolan där man tittar på maten och också på byggmaterial.

Gröna värden

Ett fåtal personer hade samlats för att lyssna till föredraget.

En fråga från publiken var att man önskade bättre information för nyanlända som inte förstår det som skrivs på svenska.

– Man vet inte vad avfall betyder till exempel. Det behövs mer information på olika språk, tycker mannen i fråga.

Gröna värden kunde vara att odla i bostadsområden, eller låta Centrumstråket med affärer också innehålla odlingar.

– Eller bygga äldreboende intill idrottsanläggningar som de har gjort i Schweiz.