2015-10-01 06:00

2015-10-01 06:00

Enklare söka bidrag till kultur

ÖREBRO LÄN: Ung peng ska främja utveckling av kultur av och för unga

Från och med i dag ska det vara enklare för ungdomar i länet att söka bidrag för att genomföra kulturarrangemang genom något som kallas Ung peng.

Ung peng i Örebro län är ett snabbt bidrag för unga i åldern 13-25 år. Genom frågan ”Vad vill du göra?” ska unga i länet inspireras att söka upp till 6 000 kronor för att genomföra ett kulturarrangemang inom musik, dans, teater, konst, film, poesi eller något annat.

Åtta kommuner med

Ung peng är ett samarbete mellan Region Örebro län och åtta av länets tolv kommuner. Karlskoga återfinns bland kommunerna som deltar men däremot inte Degerfors. Fler kommuner diskuterar att gå med i samarbetet.

– Det känns fantastiskt bra att kunna sjösätta Ung peng i Örebro län, i nära samarbete med föreningen Scenit och länets kommuner, säger kulturchef Rikard Åslund på Region Örebro län i ett pressmeddelande.

Ansökan ska göras senast en månad innan genomförandet och arrangemanget eller aktiviteten ska vara öppen för alla och även fri från alkohol och droger.

Främja ung kultur

Tanken är att Ung peng ska främja utveckling av kultur av och för unga i Örebro län och stimulera samverkan, både geografiskt och mellan olika kulturyttringar.

Region Örebro län och kommunen står för hälften var av de bidrag som delas ut. Det går att söka när som helst under året.

Mer information finns på Region Örebro läns hemsida där också ansökan kan skickas in.

Ung peng i Örebro län är ett snabbt bidrag för unga i åldern 13-25 år. Genom frågan ”Vad vill du göra?” ska unga i länet inspireras att söka upp till 6 000 kronor för att genomföra ett kulturarrangemang inom musik, dans, teater, konst, film, poesi eller något annat.

Åtta kommuner med

Ung peng är ett samarbete mellan Region Örebro län och åtta av länets tolv kommuner. Karlskoga återfinns bland kommunerna som deltar men däremot inte Degerfors. Fler kommuner diskuterar att gå med i samarbetet.

– Det känns fantastiskt bra att kunna sjösätta Ung peng i Örebro län, i nära samarbete med föreningen Scenit och länets kommuner, säger kulturchef Rikard Åslund på Region Örebro län i ett pressmeddelande.

Ansökan ska göras senast en månad innan genomförandet och arrangemanget eller aktiviteten ska vara öppen för alla och även fri från alkohol och droger.

Främja ung kultur

Tanken är att Ung peng ska främja utveckling av kultur av och för unga i Örebro län och stimulera samverkan, både geografiskt och mellan olika kulturyttringar.

Region Örebro län och kommunen står för hälften var av de bidrag som delas ut. Det går att söka när som helst under året.

Mer information finns på Region Örebro läns hemsida där också ansökan kan skickas in.